Mangler tillit til Diesen

Fylkestopper i Sør-Trøndelag mener forsvarssjef Sverre Diesens forsvarsstudie har en slagside mot Ørland.

Saken oppdateres.

De håper nå at den endelige studien og FUs rapport er mer balansert.

Forsvaret i Midt-Norge var også et hett tema da fylkestinget i går var samlet på Brekstad. Opposisjonen fikk en siste brief på Ørland hovedflystasjon før Forsvarspolitisk Utvalg (FU) legger frem rapporten i morgen og forsvarsstudien omsider blir offentlig i neste uke. Geirmund Lykke i KrF er usikker på hva man kan forvente av de to rapportene.

- Jeg føler meg veldig urolig så lenge vi ser at ikke alt materialet er kommet på bordet. Vi må sørge for at all kunnskap om Ørland kommer frem til de som avgjør. Det kan virke som at viktig informasjon fra forsvarssjefen er underkommunisert.

Politikerne holder fast ved at Forsvaret ikke kan være tuftet på distriktspolitikk, men at dette også må telle dersom rent fagmilitære forhold ikke er avgjørende for hvilke baser som skal legges ned. Yngve Brox (H) mener det er flere løsninger til basestruktur innenfor forsvarssjefens budsjett som ikke er kommet frem.

- Vi mener at alle forsvarspolitiske argumenter taler for Ørland, men de må komme bedre frem. Luftforsvaret har vist en åpenbar slagside til ugunst for Ørland. Dette er uredelig og uproft.

 
På forsiden nå