Åtte av ti støtter dommen

Et stort flertall i befolkningen mener dommen fra Oslo tingrett er riktig, viser landsomfattende spørreundersøkelse.

I fengsel: Oslo tingrett dømte massedrapsmannen til forvaring i 21 år. 

Saken oppdateres.

Anders Behring Breivik ble i Oslo tingrett fredag dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for terrorhandlingene og massedrapene i Oslo og på Utøya den 22. juli i fjor.

Retten mener Breivik ikke var psykotisk, og dermed frisk nok til å kunne straffes for handlingene.

– Det er bevist ut over rimelig tvil at Breivik kan straffes for sine handlinger, sa dommer Wenche Arntzen under opplesningen av dommen fredag ettermiddag.

85 prosent har tiltro

I en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Respons Analyse fredag ettermiddag svarer 85 prosent at de har svært eller ganske stor tiltro til at tingrettens konklusjon er riktig.

Hele 52 prosent svarer at de har «svært stor tiltro» til at konklusjonen er riktig, mens 33 prosent svarer at de har «ganske stor tiltro» til at den er riktig.

Kun fire prosent svarer at de har svært liten eller ganske liten tiltro til at dommen er riktig.

Bakgrunnstallene viser også at det er stor tiltro til konklusjonen i alle deler av befolkningen, men tiltroen øker med alderen. I aldersgruppen over 60 år har 90 prosent stor tiltro til at dommen er riktig.

Undersøkelsen viser også at det er større tiltro til at dommen er riktig blant kvinner enn blant menn. Det er også stor enighet om at dommen er riktig blant velgerne i de ulike partiene.

– Riktig å droppe anke

Aktor Svein Holden sa på en pressekonferanse etter at retten var hevet at påtalemyndigheten ikke kommer til å anke dommen, selv om aktoratet hadde innstilt på at Breivik måtte vurderes som strafferettslig utilregnelig.

I spørreundersøkelsen – som ble gjennomført før pressekonferansen – ble det også spurt om det ville være riktig eller ikke riktig av aktoratet å anke.

Her svarer 76 prosent at det ikke vil være riktig å anke, mens bare tolv prosent mener en anke ville vært riktig.

Her viser bakgrunnstallene at det er stor enighet om dette i alle aldersgrupper, og også blant velgerne i alle partier.

Spørsmålene:

Det er i dag kjent at Oslo tingrett har konkludert med at Anders Behring Breivik var strafferettslig tilregnelig da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor. Hvor stor tiltro har du til at denne konklusjonen er riktig?

Svært stor tiltro52 %
Ganske stor tiltro33 %
Verken stor eller liten tiltro7 %
Ganske liten tiltro2 %
Svært liten tiltro2 %
Ikke sikker5 %

Aktoratet hadde innstilt at Anders Behring Breivik måtte vurderes som strafferettslig utilregnelig, og dømmes til tvungent psykisk helsevern. Mener du det vil være riktig eller mener du det ikke vil være riktig av aktoratet å anke dommen i Oslo tingrett?

Riktig av aktoratet å anke12 %
Ikke riktig av aktoratet å anke76 %
Ikke sikker12 %

Undersøkelsen
  • Meningsmålingen er utført av Respons Analyse for Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.
  • Undersøkelsen ble gjennomført fredag ettermiddag, og 700 ble spurt over telefon. Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.
  • Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Det er en feilmargin på +/- 2,5-4 prosent for hovedsvarene.
På forsiden nå