Trøndelag redder verden

Er det egentlig ønskelig med vekst i sjømatnæringa?

Lakselus, rømming og andre miljøproblemer skaper konflikter. Vi tar debatten om det er ønskelig med en mangedobling av sjømatproduksjonen.

Saken oppdateres.

Du kan følge debatten om framtida til sjømatnæringen på i videovinduet over fra klokka 11.55.

«Fisk råtner fra hodet og ned» skriver Morten Strøksnes i Morgenbladet. Han skriver videre: «I fjor døde 53 millioner laks i merdene, ifølge Fiskeridirektoratets statistikk. Noen blir sakte spist levende av lus, til hodene er hudløse, åpne sår.»

I Adresseavisen sier en NTNU-professor i økonomi at Sintef ikke har publisert forskning som er kritisk til oppdrettsnæringen. Sintef avviser påstanden.

Laksen må flyttes ut av dagens åpne merder og inn i lukkede oppdrettsanlegg, mener én vi har snakket med.

De siste ukene har Hitra-Frøya, Fosna-Folket og Adresseavisen i artikkelserien «Trøndelag redder verden» skrevet om store framtidsvyer for sjømatnæringen. I 2050 kommer Trøndelag til å produsere fem ganger så mange sjømatmåltider som i dag. Inntektene fra sjømatnæringen kommer til å vokse enda mer. Sintef-rådgiver Karl A. Almås regner med at inntektene i næringen blir sjudoblet og at det blir 38 000 flere arbeidsplasser tilknyttet fiskeri og havbruk i 2050 enn i dag.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap), gruppeleder Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne, spesialinspektør Aud Skrudland fra Mattilsynet, fagleder Sigurd Bjørgo og samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik i Salmar stiller til debatt.

På forsiden nå