Trøndelagsmøtet 2018:

- Trøndelag må ta flere sjanser og bli internasjonalt attraktivt

- Trøndelag må ta flere sjanser og ha ambisjoner om å bli internasjonalt attraktiv.

Tord Lien, Vigdis Harsvik, Tore O. Sandvik og Bjarne Håkon Hanssen deltok under åpningen av Trøndelagsmøtet 2018. Det første temaet var Nytt fylke – ny visjon – ny styrke – Hvordan kan nye Trøndelag fremme innovasjon? 

Saken oppdateres.

Det var det klare budskapet fra direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge på åpningen av Trøndelagsmøtet, som hvert år samler sentrale samfunnsaktører i Trøndelag.

- Vi må ta flere sjanser

Harsvik var helt klar på at et samlet Trøndelag nå må tenke i nye baner, bli en del av verden og sørge for at man blir mer markedsorienterte både nasjonalt og internasjonalt.

- Trøndelag har en utfordring på hvor internasjonal man er. Nå bør man ha en ambisjon om å endre dette og ta noen flere sjanser. Og så må vi heie på de bedriftene som er internasjonale aktører allerede, var Harsviks beskjed til samfunnsaktørene i salen på Hell amfi i Stjørdal.

- Gjevingåsen var en mental sperre

Harsvik var en del av åpningspanelet sammen med Tore O. Sandvik, Tord Lien og Bjarne Håkon Hanssen. Temaet var Nytt fylke – ny visjon – ny styrke – Hvordan kan nye Trøndelag fremme innovasjon?

- Etter sammenslåingen er Trøndelag i en helt annen posisjon til å si noe om rammebetingelsene, mente Bjarne Håkon Hanssen.

- Det var ikke en fysisk mur på Gjevingsåsen tidligere, men det var en mental sperre for mange i nord. Nå er grensene borte og nå vil man se fordelene og at nye muligheter åpner seg for samarbeid mellom nord og sør. Det å ha kontakt, det å bli inspirert og det å lære av andre gjør vi noe med når vi blir en enhet, mente Hanssen.

- Sterk region

Regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag var heller ikke i tvil om at Trøndelag blir en sterk region.

- Jeg er ikke i tvil om at etableringen av Trøndelag fylke var et godt og viktig grep. Vi bygger et robust miljø som er levedyktig, og som kan finansiere fremtidens velferd. Dessuten er vi avhengige av at det nye fylket leverer tilgang på kompetent arbeidskraft. Det som skjer i videregående utdanning er grunnlaget for å lykkes videre, mente Lien.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik dro frem mange flotte eksempler på at Trøndelag er i front både nasjonalt og internasjonalt. Han understreket også behovet for flere jenter i teknologifagene.

- Vi trenger flere jenter til å knekke nye nøtter og finne frem til gode teknologiske løsninger. Historien er full, av kvinner som har hatt avgjørende betydning for fremskrittet, understreket fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Viktig møteplass

Siden 2010 har Trøndelagsmøtet vært en møteplass for lokalpolitikere, fylkespolitikere, rikspolitikere, rådmenn, sentrale beslutningstakere fra næringslivet, kunnskapsmiljøene, offentlige virksomheter i Trøndelag og andre samfunnsaktører.

Til sammen skaper deltakerne en arena for dialog, idéutveksling og et sted å komme i kontakt med sentrale personer fra ulike miljø i Trøndelag.

På Trøndelagsmøtet 2018 handler det blant annet om

- Samlingen av Trøndelag, slagkraft og nyskaping

- Den nye energien – sol, vind og biogass

- Kampflybasen reiser seg

- Verdens største havmerd bygges i trøndersk farvann

- Hvor viktig er kveldsøkonomien i distriktene?

Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet – et politisk samarbeidsorgan mellom de trønderske fylkeskommunene, samt Trondheim og Steinkjer kommune.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik dro frem innovasjonsfylket Trøndelag i sitt åpningsforedrag på årets Trøndelagsmøte. 

Fylkesordfører Tore O. Sandvik dro frem innovasjonsfylket Trøndelag i sitt åpningsforedrag på årets Trøndelagsmøte. 

På forsiden nå