Anbefaler den billigste E6-traseen i Åsen

- Det alternativet vi anbefaler koster et tresifret millionbeløp mindre, sier utbyggingssjefen i Nye Veier.

Saken oppdateres.

Onsdag informerte Nye Veier plan og bygningskomiteen i Levanger om at de anbefaler utbygging av alternativ to (se skissen under) på den nye E6-traseen gjennom Åsen i Levanger.

Vil unngå dyr og lang tunnel

I en pressemelding skriver de at de anbefaler at veien bør bygges mest mulig i dagen, uten en lang tunnel mellom Stokkberget og Husbyåsen der det er usikkert fjell.

- Dette alternativet er sikrere med tanke på gjennomføringsmulighetene og det er et tresifret millionbeløp billigere. I tillegg vil det gå med mindre dyrka mark, sier utbyggingssjef Jørund Gullikstad i Nye Veier.

LES OGSÅ: Åpner for 110-sone fra Åsen til Steinkjer

Fikk positive respons

Veiselskapet mener alternativ to er den mest samfunnsøkonomiske måten å bygge på. Reguleringsprosessen starter i 2019 og det er fortsatt ikke bestemt hvilket alternativ som skal gjennomføres. Reguleringsplanen skal utarbeides i samråd med Levanger kommune, sektormyndigheter og totalentreprenør som først velges ved årsskiftet 2018/2019.

- Levanger kommune var godt representert både politisk og administrativt på dagens møte og signalene vi fikk var at de var positive til vår anbefaling, sier Gullikstad.

- Alternativ to er det klart mest samfunnsøkomiske for den nye E6-traseen i Åsen, mener Nye Veier og utbyggingssjef Jørund Gullikstad. 

LES OGSÅ: Dette blir de nye E6-flaskehalsene i Trøndelag

Optimalt alternativ

Kommunedelplanens E6-trasé ble tidlig forkastet fordi det ifølge geologene ikke er tilstrekkelig fjelloverdekning der tunnelene var planlagt. Nye Veier har vurdert nærmere ti alternative traseer i et område som betegnes som svært krevende for anleggsarbeid. Her er det mye kvikkleire og dårlig fjellkvalitet.

- To av disse traseene peker seg altså positivt ut, men det er usikkert om alternativ en lar seg gjennomføre. Her kreves ytterligere grunnundersøkelser, og det mener vi er unødvendig når vi har alternativ to. Så langt ser dette optimalt ut når såpass mange og ulike hensyn skal ivaretas, både for Nye Veier, Levanger kommune og Åsen-samfunnet, sier Gullikstad.

NY E6: Klikk for å se en videoanimasjon av den nye firefelts motorveien nord for Trondheim. Vær oppmerksom på at animasjonen er laget basert på reguleringsplaner slik de forelå før Nye Veier AS overtok ansvaret for prosjektet. Nye Veier har siden arbeidet med å optimalisere prosjektet, og deres forslag til optimalisering er ikke bakt inn i videoen.

LES OGSÅ: Her vil Nye Veier ha helt ny E6-tunnel i Hommelvik

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Nye Veier anbefaler alternativ på denne illustrasjonen over ny E6 i Åsen. 

Nye Veier anbefaler alternativ på denne illustrasjonen over ny E6 i Åsen. 

På forsiden nå