Anbefaler den billigste E6-traseen i Åsen

- Det alternativet vi anbefaler koster et tresifret millionbeløp mindre, sier utbyggingssjefen i Nye Veier.

  Foto: Nye Veier AS

Onsdag informerte Nye Veier plan og bygningskomiteen i Levanger om at de anbefaler utbygging av alternativ to (se skissen under) på den nye E6-traseen gjennom Åsen i Levanger.