Vegvesenet med veiplan til 135 milliarder

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023. Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode.

SOKNEDAL: Arbeidene med ny E6 igjennom Soknedal er i full gang. Dette er et av de store trønderske prosjektene som er omtalt i Statens vegvesens handlingsprogram.  Foto: Fra animasjon fra Statens vegvesen

Saken oppdateres.

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023. Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode.

50 store veiprosjekter vil være under arbeid på riksveiene de neste seks årene og 30 åpner i perioden, framgår det av Vegvesenets nye handlingsprogram som legges fram onsdag.

Handlingsprogrammet er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan, som gjelder for tolv år. I tillegg til bevilgningene som Statens vegvesen rår over, kommer 31 milliarder kroner til prosjektene som det nye statlige selskapet Nye Veier AS står bak.

LES OGSÅ: Her blir det firefelts motorvei i Trøndelag

Ukjent bomregning

Statens vegvesen varsler at det skal bygges nye veier for om 135 milliarder kroner de neste seks årene. Investeringene vil bedre trafikksikkerheten, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert veinett, sier han og legger til at kampanjer og kontroller samt sikrere sikre kjøretøy også vil bidra til færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Ifølge Vegvesenet skal det innkreves anslagsvis 42 milliarder kroner i bompenger de neste seks årene. Men denne summen er ikke totalen, for i tillegg kommer bompenger som kreves inn gjennom egne bypakker samt bominntekter fra prosjektene som Nye Veier AS står bak.

LES OGSÅ: Nesten 300 kroner i bompenger på ny E6 i Trøndelag

Nullvisjon

I alt vil investeringene til Vegvesenet gi 105 kilometer ny firefelts vei samt at 440 kilometer ny vei åpnes for trafikk. Samtidig skal statens engasjement i de store byene mangedobles. Blant annet skal 29 milliarder kroner settes av til miljøvennlig transport i de ni største byområdene.

– Dette stimulerer i betydelig grad byområdene til å gå i miljøvennlig retning, sier veidirektøren.

Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byene, samtidig som man får flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikk. Staten bidrar med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

LES OGSÅ: Frykter Trondheim kan miste penger på grunn av elbiler

Mer til gang og sykkel

De største Trønderske prosjektene som er omtalt i handlingsplanen er E6 i Soknedal, E6 mellom Tiller og Melhus og den nye brua på Sluppen.

Adresseavisen skrev i høst om Statens vegvesens forslag til handlingsprogram, og om noen av de trønderske prosjektene i forslaget.

- Er det noe nytt for Trøndelags del sammenlignet med forslaget fra i høst?

- Det har kommet inn mer midler til gang- og sykkeveier flere steder, både nord i Trøndelag og ved Oppdal. Vi har også fått midler til skredsikringstiltak ved Oppdal. Dessuten er den nye brua på Sluppen i Trondheim fremskyndet i tråd med Samferdselsdepartementets vedtak om bompengeforskuttering fra desember, sier senioringeniør ved Statens vegvesen i region midt, Håvard Austvik.

LES OGSÅ: Får forskuttere Nybrua på Sluppen med bompenger

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

På forsiden nå