Forsvaret får en halv million i bot etter dødsulykke med panservogn

Idar Jarle Trondseth (46) mistet livet da en panservogn kom over i motsatt kjørefelt på fylkesvei 763.

Bilen hvor Idar Jarle Trondseth befant seg, ble totalskadd i møte med panservognen.   Foto: THOR RISETH

Saken oppdateres.

Forsvaret får en foretaksstraff i form av en bot på 500 000 kroner etter ulykken som krevde livet til 46 år gamle Idar Jarle Trondseth fra Selbu. Han var på vei til et arbeidsoppdrag i Snåsa da bilen hans kolliderte med en panservogn som deltok på militærøvelsen Cold response. Ulykken inntraff mandag 7. mars 2016 på fylkesvei 763.

- Statsadvokaten har truffet en beslutning i saken, og Forsvaret vil få en foretaksstraff etter ulykken. De to siktede i saken, vognfører (23) og vognkommandør (42) av panservognen, vil ikke bli straffeforfulgt, sier politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.

Han forklarer at det er en sammensatt og helhetlig vurdering som ligger bak foretaksstraffen.

- Årsaken til at de får bot er at de ikke hadde sørget for en tilstrekkelig sikkerhet for sivil trafikk gjennom øvingsområdet, sier Sand.

Påtalemyndigheten mener at foretaket kan bebreides for ulykken og man burde blant annet ha hatt følgebil og bedre varsling i form av skilting i øvingssonen.

Idar Jarle Trondseth etterlot seg en datter som nettopp hadde startet på barneskolen da han døde.  

LES MER: Moren ber Forsvaret ta lærdom av ulykken

- Oppdrag fra Forsvaret

Saken har vært etterforsket lenge, og den ble sendt til statsadvokat, men den kom i retur fordi man ønsket etterforskning omkring hvorvidt Forsvaret som foretak skulle ha et strafferettslig ansvar.

Påtalemyndighetene mener at vilkårene for straff er til stede med tanke på den 23 år gamle vognføreren som manøvrerte panservognen, men de har valgt å ikke straffeforfølge.

- Vurderingen er at han har handlet i en øvingssammenheng hvor han har utført et oppdrag etter ordre fra Forsvaret. Vi har meddelt at vognfører kan velge å godta påtaleunnlatelsen eller så kan han velge å ikke godta den. Da vil saken gå til vanlig straffesak i retten. Han er orientert om utfallet, men han har ikke fått det formelle dokumentet. Vi har dermed ikke fått tilbakemelding fra ham, sier Sand.

LES MER: Vegvesenet får kritikk etter ulykke i Snåsa

Saken henlagt for vognkommandør

Vognkommandøren hadde det formelle øverste ansvaret i panservognen.

- Det er ikke bevist noe straffbart forhold, og saken er dermed henlagt for hans del, sier Sand.

Talsperson og major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter sier til Adresseavisen at de vil sette seg grundig inn i vurderingen til påtalemyndigheten før de uttaler seg.

LES OGSÅ: - Ulykken har gått hardt inn på soldatene som var der

- Beklager lang tid

Politiadvokat Sand innrømmer at saken har tatt lenger tid enn ønsket.

- Det har vært en omfattende etterforskning. Det har vært gjennomført grundige tekniske undersøkelser, sier han.

Han forteller at saken har blitt liggende lenge hos politiet på grunn av manglende ressurser.

- Det har ikke vært tid til å løse alle oppgaver så raskt som vi har ønsket. Det er dessverre en situasjon vi innimellom opplever, sier han.

- Det er ingen unnskyldning, men det er begrunnelsen for at det har blitt som det har blitt, sier han.

Forsvaret har fått informasjon om foretaksstraffen, og de har bedt om å få en utsatt frist til å ta stilling til saken.

- I så alvorlige saker så forventer vi ikke å få svar etter fem dager, som er standard frist for å svare på om man vedtar bøter eller ikke.

Pårørende til avdøde er underrettet, opplyser Sand. 

LES MER: - Han satte alle andre foran seg selv

Fikk kritikk i rapport

Våren 2017 kom rapporten fra Statens havarikommisjon om ulykken. Havarikommisjonen kritiserte Statens vegvesen for å ikke ha ivaretatt sikkerheten til ordinær trafikk godt nok. I rapporten sto det blant annet:

«Kampsonens utstrekning var svakt definert, kompenserende tiltak var mangelfulle, og ordinære trafikanter fikk utilstrekkelig varsling om den varierende aktiviteten på veien.»

Havarikommisjonen mente at Forsvaret må forbedre skilting og varsling i kampsoner, og gi bedre kjøreopplæring for beltekjøretøy.

Familien til avdøde Idar Jarle Trondseth fra Selbu ble orientert om foretaksstraffen tirsdag denne uken.

- De må la avgjørelsen synke inn nå, derfor ønsker de ikke å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt, sier familiens bistandsadvokat Asle Alsethaug til Adresseavisen onsdag ettermiddag.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå