I dag ble tyfonene testet

Onsdag 13. juni klokken 12 testet Sivilforsvaret signalet «viktig melding - lytt på radio».

Befolkningen blir varslet med slike tyfoner.  Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Signalet ble sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon på radio, tv, kriseinfo.no og i sosiale medier.