I dag ble tyfonene testet

Onsdag 13. juni klokken 12 testet Sivilforsvaret signalet «viktig melding - lytt på radio».

Befolkningen blir varslet med slike tyfoner.  Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Saken oppdateres.

Signalet ble sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon på radio, tv, kriseinfo.no og i sosiale medier.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skriver at det er 1250 varslingsanlegg rundt om i landet. Disse anleggene skal varsle befolkningen hvis det oppstår akutt fare.

- I fredstid kan det være aktuelt med slik varsling blant annet ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB i en pressemelding.

LES OGSÅ: Bare én av to vet hva Sivilforsvarets varslingssignal betyr

Testingen blir utført for å sjekke om anleggene virker. Du kan gå inn på Sivilforsvarets sider for å høre hvordan de forskjellige signalene lyder.

Det er Sivilforsvaret som har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene, mens det er politiet som har ansvar for å utløse varsling i fredstid.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå