Sju år og tre måneders fengsel for terrordømt mann fra Verdal

Dommen fra Borgarting lagmannsrett falt mandag. Straffen ble tre måneder kortere enn i tingretten.

Kristian Michelsen (bildet) får tre måneder lavere straff i dommen fra lagmannsretten enn i tingretten. 

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i juni at aktor ba om ni års fengsel for 34-årige Kristian Michelsen. Så streng straff fikk han imidlertid ikke, går det frem av dommen som ble offentliggjort tirsdag. Borgarting lagmannsrett mente rett straff var sju år og tre måneders fengsel.

LES OGSÅ: Trøndersk skaper misforståelser i IS-rettssak

Mildere straff

34-åringen sto tiltalt for å ha inngått terrorforbund samt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Han nektet i ankesaken straffskyld, men juryen i lagmannsretten svarte i slutten av juni ja med mer enn seks stemmer på spørsmålene om verdalingen hadde vært medlem i terrororganisasjonen samt hadde inngått terrorforbund.

- Vi mener på ære og samvittighet, og med mer enn seks stemmer, at tiltalte er skyldig, sa juryens ordfører.

Mannen ble dømt til sju år og seks måneder i fengsel i Oslo tingrett i november 2017.  Han anket, og fikk altså tre måneders kortere straff.

34-åringen dro til Tyrkia 30. november 2014, og tok seg deretter inn i IS-kontrollert område i Syria. Han rømte senere til Tyrkia, og ble tatt av tyrkisk grensepoliti 30. april 2016. Han satt i fengsel i Tyrkia i fire måneder, før han ble utlevert til Norge i august 2016. Han ble pågrepet av PST på Gardermoen, og har siden da sittet i varetekt.

LES OGSÅ: Verdaling dømt for IS-deltakelse i Tyrkia

Forklarte seg

Michelsen var venn med ekteparet fra Levanger som dro til Den islamske stat sommeren 2014, og det var Levanger-mannen, som ifølge den terrordømte trønderen var personen som først introduserte ham for islam, og som etter hvert fikk han inn på tanken om å reise til Syria.

På telefon til den da svært deprimerte verdalingen, skal de ha beskrevet Syria som et fantastisk land, med god mat, høy standard og en flott befolkning.

- Jeg tenkte at istedenfor å sitte i Norge og råtne, ville jeg heller dra til Syria å hjelpe folk, sa 34-åringen i sin forklaring i ankesaken.

Da verdalingen var i Syria kalte han seg for Abu Mohammed al-Norwiji. Les dokumentaren om Syria-ferden her

«Æ e itj nå terrorist»

I dommen går det frem at lagmannsretten ikke tror på Michelsens forklaring om at han hadde manglede kunnskap om IS da han dro, og at han ville drive en form for sivil hjelpevirksomhet i Syria. Retten finner det bevist at 34-åringen var klar over at IS var en organisasjon som drev med væpnet kamp mot Assads regime.

«Lagmannsretten er overbevist om at Michelsen dro til Syria for å delta i ISILs væpnede kamp for kalifatet og mot Assads regime, og ikke for å drive en form for sivilt hjelpearbeid. Han ville slutte seg til ISIL og gjøre jihad i betydningen væpnet strid», heter det i dommen.

At han i senere meldinger har skrevet «æ e itj nå terrorist» og «æ faktisk for hit ferr å jølp følk», endrer ifølge retten ikke på denne vurderingen. Lagmannretten finner det imidlertid ikke bevist at 34-åringen ønsket å være med på aksjoner mot sivilbefolkningen. Det var Assad-regimet han ønsket å bekjempe.

LES OGSÅ: Psykiater om IS-trønder: - Var for psykisk syk for utskrivelse

Opphold i Facebook-bruk

Retten mener det er flere momenter som taler for at Michelsen mottok militær trening og var involvert i militære operasjoner.

I dommen konstateres det at det er vanskelig å forstå at IS aksepterte at trønderen ikke fikk noen form for opplæring i bruken av våpenet AK-47 i løpet av månedene han var i byen Shaddadih og faktisk var bevæpnet. I tillegg var det et påfallende opphold i Michelsens aktivitet på Facebook i samme periode som det var en militær offensiv i området han befant seg i, peker retten på.

På tross av dette er det ingen bevis som knytter 34-åringen direkte til militære operasjoner utover husransakelser. Det er heller ikke tilstrekkelig bevist at han fikk militær trening, mener dommerne.

Lagmannsretten har funnet det bevist at Michelsen ønsket å kjempe for kalifatet og bekjempe Assad-regimet, men ikke at han ønsket å være med i aksjoner mot sivilbefolkningen. Det er imidlertid ikke bevist at han hadde til hensikt å skape alvorlig frykt i hele eller deler av den syriske befolkningen, går det frem av dommen. «Ettersom det er selve inngåelsen av terrorforbundet som er straffbar, foreligger det en fullbyrdet straffbar handling selv om Michelsen ikke deltok i kamper og senere angret at han hadde dratt til Syria», konkluderes det i avgjørelsen.

LES OGSÅ: - Fraktet med hette over hodet til skrekkfengsel i Raqqa

Graving av tilfluktsrom

Lagmannsretten mener også at han har gjort seg skyldig i deltakelse i en terrororganisasjon. Hans «handlinger i form av deltakelse på sharia-kurs, graving av tilfluktsrom, utdeling av vann og husransakelse inngikk som ledd i deltakelsen i ISIL», heter det i dommen.

At Michelsen sendte meldinger til familie og venner hjemme i Norge og ga uttrykk for et ønske om å dra hjem samt at han begynte noe planlegging, endrer ikke dette, mener dommerne.

Selv om 34-åringen ikke har gitt noen uforbeholden tilståelse eller har erkjent straffskyld, finner dommerne det er formildende for straffen at trønderen har avgitt en omfattende og detaljert forklaring - en forklaring som er lagt til grunn i dommen.

På forsiden nå