Vindkraftaksjonen på Frøya

Frøya-ordføreren garanterer ikke ja til folkeavstemning i kommunestyret

Tirsdag sa formannskapet på Frøya et enstemmig ja til ny folkeavstemning om vindkraftanlegget på øya. Men ordfører Berit Flåmo kan ikke garantere flertall når saken skal behandles i kommunestyremøtet neste uke.

Arbeiderpartiet har flertall, men ordfører Berit Flåmo kan ikke garantere flertall for folkeavstemning i kommunestyret. Trass i at hele formannskapet gikk inn for saken.  

Saken oppdateres.

- Nå skal vi ha en grundig diskusjon i Arbeiderpartigruppa om hvordan vi skal håndtere saken videre. Dette er en kjempevanskelig sak. Samtidig som vi vil høre folkets mening, har NVE sagt klart i fra om at en folkeavstemning ikke vil ha noen betydning. Vindkraftverket kommer uansett resultat av avstemningen, sier Berit Flåmo.

Partiet hennes, Arbeiderpartiet, har flertall i kommunestyret. Likevel kan hun ikke garantere at hele gruppen og et flertall i kommunestyret vil stemme slik formannskapet gjorde. Frøyværingene må altså vente til 31. januar før det er endelig avklart om det blir folkeavstemning.

LES OGSÅ: Unge frøyværinger vil ha ny folkeavstemning om vindkraftanlegget

Stormobilisering mot vindkraftanlegget

Det er aksjonen «Nei til vindkraftverk på Frøya» som står bak kravet om folkeavstemning og samlet inn tilstrekkelig mange underskrifter til at kravet behandles i formannskap og kommunestyre.

Motaksjonen mot vindkraftverket på Frøya, som vil bestå av 14 vindturbiner med en høyde til vingetipp på 180 meter, fikk betydelig mer oppmerksomhet da Trønderenergi offentliggjorde sin investeringsbeslutning sammen med tyske Stadtwerke München. Siden har aksjonen jobbet på flere fronter mot industrianlegget. Blant annet skal det holdes en demonstrasjon på Frøya kommende lørdag.

Vil gi befolkningen "mulighet til å fremsi sin mening"

Vedtaket fra formannskapet som legges fram for kommunestyret neste uke, lyder slik: «Frøya kommunestyre konstaterer at en eventuell ny folkeavstemning og en ny politisk behandling av et avstemningsresultat ikke har noen påvirkning på NVE sin behandling av saken. På bakgrunn av engasjementet i befolkningen avholdes folkeavstemning for å gi Frøyas befolkning mulighet til å formelt fremsi sin mening om vindmøllene.»

- Vedtaket du selv var med på i formannskapet, samt en folkeavstemning, kan ses på som et skuebrød?

- Jeg vil ikke kalle det skuebrød. Det er et stort engasjement både for og mot vindkraftanlegget. Selv om Norfakta-undersøkelsen viste at 70 prosent er mot vindkraftanlegget, vet vi ikke sikkert hvor folket står før det har vært avholdt en folkeavstemning, sier Flåmo.

Lojal mot tidligere vedtak

Hun vil ikke si hva hun personlig mener om vindkraftanlegget.

- Jeg forholder meg lojalt til de tidligere vedtakene. Kommunestyret har sagt et klart ja, og i folkeavstemningen i 2005 ga flertall for. Hva jeg personlig mener, synes jeg ikke har med saken å gjøre. Men jeg synes nok at turbinene blir fryktelig høye. 180 meter høye møller kommer til å ruve i landskapet, sier Flåmo.

Til kommunestyremøtet neste uke som skal behandle folkeavstemningssaken, er både Trønderenergi og NVE representert. Antakelig kommer motaksjonen også da til å demonstrere utenfor rådhuset, slik de gjorde før tirsdagens møte i formannskapet.

NVE: Saken for lengst avgjort

Overfor Adresseavisen bekrefter NVE at en folkeavstemning ikke vil bety noe for etatens behandling av vindkraftanlegget på Frøya, selv om den viser et stort flertall mot utbyggingen.

- Vi er klar over motstanden på Frøya, vi møtte demonstranter da vi var på øya forrige uke. Men konsesjonen ble endelig gitt og stadfestet i 2013, sier Øyvind Leirset som er seksjonsleder for miljøtilsyn i NVE.

Den 15, januar gikk høringsfristen for detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) ut.

Det som gjenstår før utbygging kan starte, er gjennomgang av om konsesjonsvilkårene er oppfylt og NVEs vedtak av MTA-planen.

- Når vi har gjort vårt vedtak, kan kommunen klage. Denne eventuelle klagen vil bli behandlet av oss på vanlig måte, uavhengig av opinionen som måtte stå bak.

- Mange frøyværinger reagerer på at anlegget har endret utforming siden konsesjonen ble gitt. Turbinhøyden er økt fra 136 til 180 meter, noe som vil gjøre møllene godt synlig på flate Frøya. Folk synes det er urimelig at de ikke har innvirkning på en slik endring som også betyr enda større fare for ørn og andre fugler.

- Folk har mulighet til å reagere, men nå ligger konsesjonen fast. Og den gis for areal og mengden strøm som skal produseres, og er konstruert slik at det er fleksibilitet valg av type turbiner og plassering. Vi kontrollerer at turbinene plasseres fornuftig, det er derfor det må framlegges planer som viser den endelige utformingen av anlegget, sier Leirset.

Trønderenergi: - Forholder oss til konsesjonen

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi sier at det er nasjonale myndigheter som bestemmer om og hvor vindkraftanlegg skal bygges.

- Så et eventuelt stort flertall mot utbyggingen i en folkeavstemning betyr ingenting for Trønderenergi?

- Vi forholder oss til konsesjonen som ble gitt i 2013, og vedtaket NVE nå skal gjøre om den endelige utformingen av anlegget. Vi deltok på møte på Frøya forrige uke der dette ble klart gjort rede for fra NVE.

- 180 meter høye turbiner kommer til å endre Frøyas profil betydelig. Bryr Trønderenergi seg om det?

- Vi skal bygge et vindkraftanlegg på 60 megawatt, noe som kan gjøres på flere måter. Vi har endt opp med 14 i stedet for 26 turbiner, noe vi mener medfører mindre naturinngrep og en mer skånsom utbygging.

- Frøyas høyeste punkt er 74 meter over havet. I et slikt landskap, hvordan synes du 180 meter høye turbiner vil ta seg ut?

- Den største endringen for Frøya er at det det kommer vindturbiner. Jeg tror ikke høyden gjør så stor forskjell for motstanden. De som er imot, er nok motstandere enten turbinene er 150 eller 180 meter høye.

Høyde er ikke avgjørende. Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem (t.v.) tror at de som er mot vindkraftanlegget på Frøya, er det enten turbinene er 150 eller 180 meter høye. På bildet besøker han Roan-anlegget for første gang sammen med  vedlikeholdssjefen i Trønderenergi, Jan Olav Reistad (t.h.)
 
 

Høyde er ikke avgjørende. Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem (t.v.) tror at de som er mot vindkraftanlegget på Frøya, er det enten turbinene er 150 eller 180 meter høye. På bildet besøker han Roan-anlegget for første gang sammen med vedlikeholdssjefen i Trønderenergi, Jan Olav Reistad (t.h.)  

Eskil Sandvik (t.v.) og Hans Anton Grønskag leder aksjonen mot vindkraftanlegget på Frøya.  

Eskil Sandvik (t.v.) og Hans Anton Grønskag leder aksjonen mot vindkraftanlegget på Frøya.  

På forsiden nå