Fylkesårsmøte i Trøndelag Ap:

Vil avvikle oljeindustrien og stenge butikker tolv dager i året for å redde klimaet

AUF vil avvikle petroleumsindustrien innen 2035 og ha tolv ekstra butikkstengte dager i året. Det er noen av klimaforslagene fra ungdomspartiet.

Strenge klimaforslag: Håkon Einarsve kommer til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti med forslag om å avvikle oljeindustrien og stenge butikkene tolv ekstra dager i året.  Foto: kim nygård

Saken oppdateres.

Klimaendringene er bakteppet for mange forslag fra Trøndelag AUF til fylkesårsmøtet i Arbeiderpartiet. De håper å få med seg flertallet i voksenpartiet på drastiske endringer for å redde klimaet.

- Vi har elleve år på oss på å redde klimaet, sier leder Håkon Einarsve i Trøndelag AUF. Han slår fast at det haster.

- Vi er helt nødt til å kutte dramatisk for at vi ikke skal gjøre uopprettelig skade på verden, sier han og viser til rapporten fra FNs klimapanel fra 2018. I forslagene til årsmøtet skriver AUF at FN-rapporten slår fast at verdenssamfunnet ikke har kommet langt nok, artsmangfoldet vil dø ut, millioner av mennesker vil bli drevet på flukt og økende ekstremvær vil endre måten vi lever på.

LES OGSÅ: – Klimaendringene setter Norges beredskap på prøve

HER KAN DU LESE KLIMAPANELETS 1,5 GRADER-RAPPORT

Vil avvikle petroleumsindustrien

- Vi er nødt å endre måten vi lever på. Vi må diskutere løsningene, sier Håkon Einarsve. Denne helga er det fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet. AUF kommer til årsmøtet med flere forslag til løsninger på klimakrisen.

Ungdomspartiet vil ha full stans i nye konsesjonstildelinger innen olje og gass og ha en styrt avvikling av petroleumsindustrien med full avvikling i 2035. Leterefusjonsordningen vil de også avskaffe. Det er en ordning som ble innført i 2005 for å legge til rette for mer leting.

I januar avviste Jonas Gahr Støre endringer i leterefusjonsordningen.

Ordningen innebærer at selskaper som går med underskudd, kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene umiddelbart fra ligningsmyndighetene, eller å framføre underskuddet med rentekompensasjon til senere år når selskapet har skattbart overskudd, ifølge nettsiden norskpetroleum.no.

AUF i Trøndelag slår fast at ordningen har ført til en framvekst av mindre oljeselskapet som ofte bygger ut mindre felt. Men mener ulempen er at slik produksjon bidrar til et større klimafotavtrykk. I tillegg mener ungdomspartiet at den økonomiske risikoen med å støtte slike små selskaper, er større når verden er i ferd med å ta i bruk fornybare energikilder i stort tempo.

LES OGSÅ: Bransjen ber regjeringsforhandlerne gi oljenæringen fred

Vil stenge butikker

I tillegg vil AUF ha flere tiltak for et grønnere og mer miljøvennlig landbruk. Ungdomspartiet har også mange forslag for å få oss til å redusere forbruket. «Bruk- og kast-samfunnet har eskalert de siste årene, og det ser ikke ut til at det vil endre seg», heter det i forslaget om forbrukersamfunnet. Ett av forslagene er å stenge butikkene tolv dager i året i tillegg til søndagene. Det betyr altså én ekstra butikkstengt dag i måneden.

AUF vil også ha flere ordninger for gjenbruk, resirkulering og pant og de vil ha de voksne Ap-medlemmene med på å redusere matsvinnet, spise mindre kjøtt og mer grønnsaker – både i Norge og hele verden.

LES OGSÅ: - Men vi har veldig, veldig dårlig tid

LES OGSÅ OM UNGDOMMENE SOM VIL REDDE KLIMAET: Skoleelever verden over aksjonerer for klima. Nå krever de at de voksne skjerper seg.

Elefanten i rommet

- Trøndelag Arbeiderparti må tørre å tenke nytt og stort for å redusere utslippene. Vi kan ikke fortsette som i dag. Da ødelegger vi jorda, sier den nyvalgte fylkeslederen.

- Og vi må diskutere elefanten i rommet. Det er olje og gassindustrien. Vi kan ikke bruke opp verdens ressurser. Nå bruker vi mer enn vi har. Vi er nødt til å gjøre noe.

- Får du med deg fylkesårsmøtet på dette?

- Jeg håper og tror at Trøndelag Arbeiderparti tørr å ta en ledende rolle for å tenke nytt. Vi har bare elleve år på å nå FNs klimamål.

Årsmøtet skal behandle klimaforslagene søndag.


AUFs forslag om olje og gass

I dag vet vi at store oljefelt som Johan Castberg ligger an til å bli ulønnsomme for staten over tid. I møtet med nye fornybare energikilder og en fallende oljepris, hvor store investeringer i olje og gass ikke vil bli lønnsomme for Norge, så er det økonomisk uansvarlig å si ja til nye konsesjonstildelinger.

Leterefusjonsordningen har historisk bidratt til fremvekst av mindre oljeselskaper, som ofte bygger ut mindre felt. Ulempen er at disse selskapene ofte har høyere kostnader, og produksjonen deres bidrar til et større klimafotavtrykk. AUF mener risikoen for tap nå har blitt så stor at dette ikke kan fortsette, fordi oljeprisen er spådd å være mer usikker i tiden framover fordi verden rundt oss tar i bruk fornybare energikilder i et stort tempo.

AUF ønsker å ta fordelene som petroleumsindustrien har hatt i en årrekke og gi til nye vekstnæringer. Det er nødvendig å få opp bærekraftige næringer som alternativ til petroleum som kan gi mange nye jobber. Derfor ønsker AUF at samfunnet skal ta risikoen ved utbygging og omstilling i næringslivet over en periode til de har fått bygget seg opp til å klare seg selv.

For å sikre en trygg og forutsigbar utfasing til det beste for de ansatte og næringen, mener Arbeiderpartiet at tiden er moden for å avslutte tildelingen av nye konsesjoner. Ved å fortsette tildelingen av nye konsesjoner, legger man opp til petroleumsvirksomhet i mange tiår, noe som ikke vil være i tråd med ambisjonen om at Norge skal bli et fornybarsamfunn, og som utsetter den nødvendige omstillingen.

Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Avskaffe leterefusjonsordningen, redusere friinntekten og bruke midlene på fornybare næringer.
 • Ha full stans av nye konsesjonstildelinger og ha en styrt avvikling av petroleumsindustrien med full avvikling i 2035.
 • At det ikke skal gjøres nye lete- og prøveboringer
 • Avskaffe TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder)
 • At Norge skal være et samfunn med null utslipp i 2050
 • Fjerne regnskapsfordelene i petroleumsindustrien
 • Bruke andelen fra CO2-avgiften på sokkelen og sette disse midlene inn i Klimateknologifondet
 • Ha en egen oljekommisjon i Norge inspirert av Tyskland der målet er å en konkret plan for avviklingen av norsk oljeindustri.
 • Ha et sysselsettingsprogram som skal styre kompetansen i oljenæringa over mot fornybare næringerAUFs forslag om forbruk

Sammen kan vi redde verden og redusere forbruket vårt. Dagens høye forbruk kan ikke fortsette, og ungdommer i dag kjenner ikke til det å lappe en bukse eller reparere en TV. Det er enklere, og ofte også billigere å kjøpe nytt. Dette er en veldig komfortabel og tilfredsstillende livsstil, men om man skal tenke på våre etterkommere må vi gjøre noe med forbrukermentaliteten.

Bruk- og kast- samfunnet har eskalert de siste årene og det ser ikke ut til at det vil endre seg. Derfor er det viktig at det offentlige går foran som et godt eksempel for borgerne i Norge. Nå har vi alle et ansvar for at vi sammen kan lage en grønnere hverdag for folk flest, hvor alle reduserer forbruket sitt.

Med et større fokus på gjenbruk, reparasjon og resirkulering vil det skape en felles forståelse over hvor viktig det er med miljøbevissthet. Om folk er bevisste på hva de kaster og bruker vil det være naturlig at senere generasjoner også er det. Norge og verden er avhengig av at de kommende generasjoner tar et ansvar og innser at miljøproblemer og høyt forbruk henger sammen.

Trøndelag Arbeiderpartiet vil:

 • arbeide aktivt for å kutte forbruket og omstille oss til et samfunn som baserer seg på en sirkulær forvaltning av ressursene.
 • opplyse om, og utvide bruken av svanemerket, samt jobbe for at så mange produkter som mulig er produsert på en så miljøvennlig måte at de fortjener svanemerket.
 • innføre 12 “kjøpefri” -dager i løpet av året hvor alle butikker er stengt, i tillegg til å videreføre søndag som felles fridag.
 • rette mer fokus mot miljø i skolen ved å innføre kompetansemål i naturfag knyttet til forbruk, matvsinn, resirkulering og klimaendringer.
 • gjøre det enklere for det offentlige og enkeltpersoner å gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste og kjøpe nytt.
 • kutte merverdiavgiften på produkter og tjenester som bidrar til gjenbruk og reparering. For eksempel sykkelverksted, skreddere o.l.
 • etablere resirkuleringsstasjoner på alle offentlige bygg.

Pant alt, alltid!

Hvordan skaper vi et samfunn hvor det er lønnsomt, og ikke minst enklere, å reparere og gjenvinne fremfor å kjøpe nytt? Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for gjenvinning og gjenbruk fremfor bruk- og kast. Det vil bli ekstremt viktig hvis Norge og verden skal være beboelig for våre barnebarns barn. For at vi sammen skal kunne redde verden er det ikke nødvendig med full shoppestopp og allmenn veganisme, men vi har alle et felles ansvar for å redusere forbruket vårt og gjenvinne mer enn det vi gjør i dag. 25 prosent svarer at de synes det er vanskelig å vite hvor det ulike avfallet skal til enhver tid. Desto færre vet at både kartong- og plastemballasje bør skyldes ren før den kastes. Ved å innføre en merkeordning som forteller deg om avfallet du har i hånden skal kastes i plast eller restavfall, gjør vi kildesortering enklere for flere.

Trøndelag Arbeiderpartiet vil:

 • øke dagens pantesats til 5 og 3 kroner.
 • pant på all type resirkulerbar plastemballasje.
 • jobbe for en internasjonal panteordning.
 • gjeninnføre pant på glassflasker.
 • innføre en merkeordning for plast- og restavfall.
 • ha en utredning på hvilken emballasje det er hensiktsmessig å ha pant på, deretter innføre pant der det er økonomisk og miljømessig hensiktsmessig.

Kjøttforbruk

Kjøttindustrien står for 15 prosent av alle menneskeskapte utslipp. Forskere advarer mot at et økt kjøttforbruk på verdensbasis vil ha skjebnesvanger innvirkning på miljøet. Ettersom verdens befolkning øker kraftig, samtidig som verdensøkonomien stiger, vil dette bidra til økte utslipp av karbondioksid, og vi vil oppleve en nedgang i artsmangfoldet. Selv om kjøtt er en utfordring med tanke på miljøet, ser det ikke ut til å stoppe. I 2050 vil kjøttforbruket stige med 67 prosent hvis vi fortsetter som vi gjør nå. Dette gjør kjøtt til en av miljøverstingene.

Derfor hjelper det ikke at hver nordmann i gjennomsnitt spiser 54 kilo kjøtt hvert år. Vi er ikke en av de verste i verden, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre noe med det. Tvert imot, vår oppgave er å forhindre katastrofale endringer i klimaet. Derfor må vi tenke nytt og finne andre gode alternativer til kjøtt.

Ved å gjøre vegetariske alternativer billigere og synligere i butikkene, sørger vi for at vegetarmat både blir et enklere og rimeligere alternativ til kjøtt. Elever må kunne undersøke miljøvennlige alternativer og lage vegetarisk måltid i en tidligere alder enn det læreplanen legger opp til i dag. Vegetariske oppskrifter og miljøvennlige ingredienser bør spille en større rolle i faget mat og helse. Dette bør også gjenspeiles i fagets læreplan og kompetansemål.

Trøndelag Arbeiderpartiet vil:

 • jobber for en internasjonal reduksjon av kjøttforbruket.
 • subsidiere bønder som velger miljøvennlig matproduksjon.
 • ha kampanjer der det reklameres for å redusere kjøttinntak
 • gjøre vegetarisk mat synligere i butikken ved å opprette en egen vegetarisk avdeling i butikken, slik man gjør med glutenfrie produkter i dag.
 • at elever lærer om miljøvennlige produkter og vegetariske oppskrifter i faget Mat og helse allerede på småtrinnet.
 • utvikle kompetansemål om matsvinn, forbruk, vegetariske alternativ og sammenhengen mellom mat og miljø.

Svinn og avfall

I mens sultkatastrofer rår rundt omkring på jorda kaster vi i Norge 355 000 tonn spiselig mat årlig. Dette er en fordeling av ressurser som er både ekstremt urettferdig og lite bærekraftig. For å få vårt eget matvsinn til å gå ned må vi kutte i alle ledd, både i matindustrien, i dagligvarebutikkene og blant forbrukerne. Å verne om matsentraler rundt om i landet, stille krav til kutt i matsvinnet i alle sektorer, og å endre ordningen om datomerking til en ordning som gjør at man heller spiser mat utgått på dato framfor å kaste det, er noen av de mange tiltakene som kan bidra til å nå målet om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. Samfunnets avfallshåndtering er helt avgjørende for om vi klarer å resirkulere mer og gi gjenvinnbare produkter et lengre, og tilnærmet evigvarende liv. Her må det tenkes både stort og smått, fordi selv om vi skal jobbe aktivt for å kutte mengden avfall, må vi likevel kunne håndtere avfallet på en bærekraftig måte for å få utnyttet ressursene så godt som overhodet mulig.

Trøndelag Arbeiderpartiet vil:

 • å bevilge nok midler til driften av Matsentralen i Trondheim, samt jobbe for å opprette matsentraler i alle norske byer.
 • at det skal finnes avfallsstasjoner med sorteringsmuligheter på alle ungdoms og videregående skoler i hele landet.
 • arbeide for en avfallshåndtering som gjør det lønnsomt å sortere mat-, plast- og restavfall.
 • stille maksimumskrav til matsvinn i offentlige instanser som kantiner, sykehjem og barnehager, samt skolelinjer som restaurant og matfag.
 • stille strengere krav til at det skal serveres kortreist mat på offentlige instanser som aldershjem, barnehager og kantiner, der hvor dette er mulig, for å kutte i transportutslipp.
 • utvikle dagens ordning med holdbarhetsmerking av matvarer slik at den bedre informerer forbrukerne om hvordan utgått mat fremdeles kan være spiselig.
 • innføre en ordning som gjør at fullt spiselige grønnsaker og frukt, som ikke tilfredsstiller butikkenes krav til utseende, kan bli solgt billigere istedenfor å kastes.
 • at all mat som serveres på offentlige institusjoner over hele landet skal være sunt og variert.
 • legge til rette for at organisasjoner og bønder enklere kan gjøre avtaler med dagligvarebutikker om å hente utgått, men spiselig mat.

Sirkulærøkonomi

Kjernen i en sirkulær økonomi er å utnytte planetens ressurser på best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og har effektive systemer som sørger for at det som i dag blir til avfall blir råmaterialer i framtida. Dette vil gi sikrere materialtilgang, nye arbeidsplasser, økt verdiskaping og bidra til å redusere klimautslippene. Dette er fremtidens måte å drive industri og næringsliv på. Skog- og landbruket er et utmerket eksempel på mulighetene som ligger i en sirkulær tankegang.

Trøndelag Arbeiderpartiet vil:

 • jobbe for at råvarer og avfall utnyttes bedre og sees i sammenheng for å utnytte ressursene flere ganger.
 • utvikle nye måter å ta i bruk skogressursene på, for eksempel til fiskefôr.

Uttalelse 9: EN VERDEN FULL AV PLAST

Plast er på vei til å bli et av verdens største klimaproblem. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Dette fører blant annet til at det dør over 1 million sjøfugler hvert år, kun forårsaket av plast. Forskning viser at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet, og med det forbruket vi har av plast i verden i dag er vi med på å gjøre dette til en realitet. Derfor mener AUF i Trøndelag at Norge skal stå fremst i kampen mot plast i naturen. Vi må minske plastforbruket betraktelig, slik kan vi forhindre at sjeldne arter og enestående økosystemer forsvinner.

I Norge dannes det rundt 8000 tonn mikroplast i året, som kommer av alt fra bildekk til tekstiler. Det er også å finne i mange ulike kosmetiske produkter, og hygieneprodukter. Et produkt kan inneholde rundt 350 000 mikroplastkuler, og er naturligvis et stort problem når det forsvinner ut i avløpssystemet og videre til havet.

Trøndelag Arbeiderpartiet vil:

 • påby merking av alle produkter som inneholder mikroplast slik at man lettere velger bort disse.
 • forby all bruk av mikroplast i kosmetiske produkter, hygieneprodukter og mat- og drikkevarer.

Emballasje og engangsplast

På strender over hele Europa kan man se Q-tips, matemballasje og engangsprodukter av plast ligge strødd langs strandlinjen. Alt dette er plastprodukter som vi mennesker burde klare oss uten, og som det i tillegg finnes erstatninger for.

Arbeiderpartiet mener det er fullt mulig å kutte i forbruket av slike produkter, som vi vet er så ødeleggende for naturen. Derfor må vi finne smarte løsninger på plast- problemet, i tillegg til at vi setter avgifter på produkter av ikke-nedbrytbar plast og forbyr unødvendig engangsplast.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Danmarks tekniske universitet, må man bruke et handlenett laget av bomull flere tusen ganger før den kan regnes som et bedre alternativ for miljøet enn plastposer. Derfor ønsker vi å rette fokus mot gode miljøvalg basert på forskning, og skape nye alternativer for handlenett.

Trøndelag Arbeiderpartiet vil:

 • gå inn for mer miljøvennlig emballasje på dagligvarer ved å sette en avgift på emballasje som består av ikke-nedbrytbar plast, samt satse mer på løsvekt av frukt og grønt.
 • innføre et Internasjonalt forbud på engangsplast.
 • innføre forbud mot svart plast.
 • forminske produseringen av handlenett laget av bomull og andre miljøbelastende stoffer, og innføre miljøvennlige alternativ til handlenett og poser.
 
På forsiden nå