Fordeler «overskuddet» i kommunen:

15 millioner til Samfundet

Politikerne flytter på 20 millioner fra fond og gir Studentersamfundet i alt 15 millioner til nybygg.

Rita Ottervik og Marte Løvik møter studentene Gabriel Qvigstad, Ida Marie Alme, Muzaffer Kara 

Saken oppdateres.

Det er klart i flertallskoalisjonens forslag til årsoppgjør som vedtas på bystyremøtet torsdag. Årsoppgjøret er politikernes fordeling av midlene de har til gode etter mindreforbruk i 2018. I alt 216 millioner skal fordeles. 101 millioner settes av til Kraftfondet, og 31 millioner går til flyktninger.

- Trygg økonomi

Men flertallskoalisjonen til ordfører Rita Ottervik gjør noen endringer på administrasjonens forslag: Rådmannen hadde satt av 46,7 millioner til disposisjonsfondet, men det politiske flertallet vil heller bruke 20 av disse på andre formål.

Den største vinneren er Studentersamfundet i Trondhjem, som etter politikernes endringer får 15 millioner, fem millioner mer enn Rådmannens forslag.

- Trygg økonomi gjør at vi kan flytte fra disposisjonsfondet til disse gode vedtakene. Vi kan nå utfordre staten og NTNU på å bli med på spleiselaget for å få bygget nye Samfundet på fengselstomta. Vi er de første av de offentlige instansene som blar opp, sa Rita Ottervik torsdag formiddag.

Kommunen har som forutsetning at NTNU og staten blir med på spleiselaget.

- En «game changer»

Ida Marie Alme og Gabriel Qvigstad fra styret i Studentersamfundet var i formannsskapssalen der politikerne presenterte tildelingen.

- Samfundet har trengt nybygg i 60 år og dette betyr alt. At kommunen går foran som et godt eksempel er så bra, sier Alme, som er kommunikasjonsansvarlig på Samfundet.

- Det er helt fantastisk. Dette er mer enn vi forventet og en game changer på veien videre mot finansiering av nye Samfundet, sier Qvigstad, som er leder i finansieringsutvalget i Samfundet.

Nybygget på 4500 kvadrat skal etter planen koste 150 millioner og stå ferdig i 2022.

Muzaffer Kara (Ap) har jobbet tett med saken og forteller at studentene har vært veldig gode på å få fram sin sak opp mot politikerne.

- De har holdt oss oppdatert på prosjektet og har rett og slett veldig gode argumenter. Da Samfundet ble bygd var det 700 studenter i byen. Nå er det 35 000. Det er et skrikende behov for nybygg. Ved siste opptak var det over 1000 studenter som ikke fikk plass i noen forening på Samfundet på grunn av kapasitetsproblemer, forteller Kara.

Med tildelinger fra SIT, egne midler og kommunens tildeling er studentene snart halvveis til målet om nybygg.

Bru mellom campus og byen

Varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) poengterte at Samfundet-bevilgningen går både til kultur- student- og byutvikling.

- Samfundet må bli en både fysisk og psykisk bru mellom campus og byen. Sammen med KAM-senteret vil Samfundet være helt avgjørende for at vi får til en urban og bynær campus.

Se lista

Disse får også mer penger etter politikernes endringer:

Instrumenter til korps og Trondheim kommunale kulturskole, én million kroner

Kulturskolen får 0,5 millioner og korpsene får 0,5 millioner.

LES OGSÅ: Trist at barn oftere nektes å være med i korps enn idrett

Sjiraffen kultursenter, 300.000 kroner

Sjiraffen Kultursenter har kultur og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med psykisk og fysiske funksjonshemninger. Bystyret bevilger 0,3 millioner i 2019 til drift, og ber rådmannen innarbeide en økt fast bevilgning fra Trondheim kommune til Sjiraffen i budsjett for 2020.

LES OGSÅ: Kunsten å være annerledes

Kunstgress/granulatutfordringer, 500.000 kroner

Gummigranulat på avveie grunnet avrenning fra kunstgressbaner er et stort problem. Bystyret setter derfor av 500.000 kroner der baneeiere kan søke om tilskudd for å bygge oppsamlingssystemer etter modell fra de prøveprosjektene som er gjennomført.

Aldersvennlig by, 200.000 kroner

Utplassering av benker med passende avstand er et viktig tiltak i målsettingen om Trondheim som Aldersvennlig by, skriver det politiske flertallet i saksfremlegget. Det avsatte beløpet skal brukes i Valentinlyst bydel for å bedre tilgjengeligheten her.

Investeringspott for grendehus og bydelshus, to millioner kroner

Midlene fordeles etter søknad fra frivillige organisasjoner som eier bydels- og grendehusene, og skal gå til utbedringer og oppgraderinger som er nødvendige for videre drift av husene.

Utredninger omstrukturering av Trondheim Havn, 600.000 kroner

Bystyret setter av midler til utredning for å kvalitetssikre at eiendommene på Nyhavna og Kanalhavna kan skilles ut i eget AS, med Trondheim kommune som majoritetseier.

Vedlikehold av vei, fem millioner kroner

Bystyret øker rammen for veivedlikehold og asfaltering med fem millioner, som kommer på toppen av økningen på 10 millioner som ble vedtatt ved behandling av årsbudsjett 2019.

LES GJESTEKOMMENTAREN: Bompengeopprøret kan komme til Trondheim

Arbeid med svartelistearter, 750.000 kroner

Ringve museum, 400.000 kroner

Bystyret bevilger 400 000 til gjenoppbygging av Ringve Museum etter brannen i 2015, dette i tillegg til de 300 000 som er bevilget av rådmannen allerede.

LES LEDEREN: Brannen ga Ringve et kraftig løft

E-sport treningssykler på fritidsklubb og skole, 200.000 kroner

Kompetansetilskudd til fastleger, fem millioner kroner

LES OGSÅ: Kryss i taket, nå får fastlegene mer penger

På forsiden nå