Veterinær fradømt rett til dyrehold

En veterinær i Trøndelag får ikke lenger drive dyrehold, etter at tingretten opprettholdt et statlig vedtak om at alle dyr på gården må omplasseres eller slaktes.

Saken oppdateres.

Mattilsynet kom i 2018 med vedtaket mot bonden, som også er veterinær. Det skjedde etter at bonden i flere år hadde brutt dyrevelferdsloven. Saken ble først omtalt av NRK.

Mattilsynet har siden 2007 vært på flere inspeksjoner, og i sitt vedtak la de blant annet til grunn at det på gården flere ganger var blitt observert at dyr hadde manglende tilgang på drikkevann. I tillegg ble det fastslått at leskurene for flere av dyrene var for små eller ikke tette, og at flere av dyrene oppholdt seg i gjørmete og våte uteområder.

Bonden skal ikke ha installert brannvarslingsanlegg for driftsbygget, tross flere pålegg.

Mattilsynets pålegg gjelder for tolv år. I kjennelsen fra Sør-Trøndelag tingrett står det at bonden på forhånd varslet at hun ville anke dommen om Staten ble frifunnet.

På forsiden nå