Adresseavisen beklager: Antallet petroleumsstudenter ikke halvert

Saken oppdateres.

Adresseavisen publiserte på adressa.no 9. januar og i papirutgaven 10. januar en artikkel med tittelen "Antallet petroleumsstudenter på NTNU halvert". Nyheten bygde på en uttalelse fra rektor Anne Borg under Trøndelagsmøtet torsdag. Etter møtet og før publisering ba Adresseavisen NTNU om de nøyaktige tallene. Disse ble oversendt oss, og rektoren ble intervjuet om nedgangen. Til slutt ble det gjennomført sitat- og faktasjekk av den ferdige artikkelen, der NTNU på nytt bekreftet informasjonen. 

Til tross for den omfattende faktasjekken viser det seg nå at informasjonen nyheten bygde på ikke er korrekt. Dette skyldes at NTNU har feiltolket statistikk om egne studieprogrammer. Adresseavisen har derfor slettet den opprinnelige nyhetssaken. Selv om alle våre kvalitetsrutiner ble fulgt, beklager vi feilen.

Fra NTNU har vi mottatt følgende uttalelse:

På vegne av rektor Anne Borg ved NTNU vil jeg med dette gi en oppklaring i forbindelse med nyhetssak i Adressa torsdag 9. jan, med spredning til en rekke andre media.

NTNU har basert seg på informasjon om antall uteksaminerte kandidater fra NTNU i DBH (Database for statistikk i høgare utdanning - https://dbh.nsd.uib.no/). Vi innser nå at tallene i DBH ikke er direkte sammenlignbare mellom 1999 og 2018. Grunnen til dette er endringer over tid i porteføljen av studieprogrammer. De studieprogrammene vi har i dag er IKKE direkte sammenlignbare med de vi hadde i 1999 innen petroleumsfag. Hovedårsaken til at tallene ikke er sammenlignbare, er at vi i 1999 hadde ett 5-årig siving-program med kombinert petroleum og teknisk geologi, mens vi i dag har et rent petroleumsprogram og teknisk geologi i et annet program. Dette forårsaket at vi hadde et for høyt antall studenter innen petroleum i 1999. 

Vi har nå gjort en grundigere analyse slik at tallene fra 1999 og 2018 kan sammenlignes. I 1999 uteksaminerte NTNU 60 studenter innen 5-årig sivilingeniør og 2-årig internasjonal master i Petroleumsfag, og ikke 137 som vi gikk ut med først i denne saken. Dette innebærer at NTNU IKKE har opplevd en stor reduksjon i antall uteksaminerte kandidater innen petroleumsfag.

NTNU beklager sterkt denne feilen.

Noen generelle kommentarer til rekruttering og antall kandidater innen petroleumsfag: Interessen for å studere petroleum har over årene svingt mye. Prisfall på olje i 1986, 1998 og 2014 førte til betydelig fall i perioder i rekrutteringen til NTNUs petroleumsprogram. Utviklingen etter «krakket» i 2014 merker vi nå på antall uteksaminerte kandidater (5 års etterslep), men vi har i perioden 2015-2019 hatt en svak økning i antall søkere. Paradoksalt er det nå veldig lett å få seg jobb i petroleumsbransjen – de fleste våre siving-studenter som blir ferdig utdannet i juni 2020 har allerede fått seg jobb. NTNU ser at vi skulle hatt flere norske søkere til våre petroleumsprogrammer, og dette er en utfordring som vi jobber med. NTNU har i sin portefølje et 2-årig internasjonalt masterprogram innen petroleumsfaget. Vi har mange søkere fra andre land, slik som i 2019 med nesten 300 førsteprioritetssøkere fra andre land, der 30 fikk studieplass.

Olav Bollan

Dekan

Fakultet for Ingeniørvitenskap

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

På forsiden nå