Ber næringslivet i Trøndelag lete fram smittevernutstyr til sykehuspersonale

- Vi oppfordrer alle bedrifter til å se i skuffer og skap etter utstyr til smittevern, sier regiondirektør i NHO Trøndelag Tord Lien.

Blant utstyrets som det nå igangsettes innsamling av er åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

For et par dager siden gikk Helse Midt-Norge RHF ut og ba næringslivet i regionen om hjelp til å skaffe smittevernsutstyr. Nå ber NHO-sjef Tord Lien også bedriftene om å vurdere å legge om produksjonen sin for å bidra i dugnaden.

Blant det som trengs er åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

Må justere: Henrik Sandbu, fagsjef i Helse Midt-Norge, sier at de ser behovet for å justere på noe av rehabiliteringstilbudet.  Foto: Helgesen, Kristian

Skal til sykehusene

Helsefagdirektør Henrik A. Sandbu i Helse Midt-Norge forklarer at det er behov for smittevernutstyr til medarbeiderne i sykehusene, slik at de kan bidra i behandlingen av pasienter som trenger det.

-Vi arbeider med omfattende beredskapstiltak. Det gjøres en stor innsats i sykehusene i alle ledd. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra. Vi trenger den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, sier Sandbu.

Samtidig som koronautbruddet krever langt mer smittevernutstyr i sykehusene enn normalt, har det vært vanskelig å få tak i utstyr som vanligvis produseres i Kina. At flere land i Europa har stengt sine grenser gjør ikke situasjonen bedre. Dette gjør at mange leveranser kommer sent eller uteblir.

Bedrifter som kan bidra og har spørsmål, bes å ta kontakt via disse adressene: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no eller randi.ostbo@helse-midt.no

På forsiden nå