Betent spørsmål preget korridorpraten på kirkemøtet:

- Det er personlig når noen reserverer seg mot å jobbe med deg

Fredag vil biskopene si om det fortsatt skal være mulig å reservere seg mot å jobbe med kvinnelige prester.

Seks av tolv biskoper er kvinner. Likevel kan mannlige prester fortsatt reservere seg mot å jobbe med kvinner. En regel som Den svenske kirken fjernet i 1993.   Foto: Torgrim Melhuus, Titt Melhuus

- Det er kun noen enkeltstemmer, men de er der, sier studentprest Camilla Winsnes, som er glad at reservasjonsretten mot å jobbe med kvinnelige prester er et tema på Bispemøte i Trondheim denne uka.