Bakgrunnen for Agdesteins utspill er stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol og fylkesordfører Tore O. Sandviks uttalelser i Adresseavisen etter at Brøndbo hadde meldt overgang til Høyre.

I et intervju med Adresseavisen satte Brøndbo spørsmålstegn ved flere av velferdsordningene, blant annet sykelønn, foreldrepermisjon og uføretrygd. Kjerkol mente da at Brøndbo var blitt en kapitalist, som delte færre av Aps verdier, mens Sandvik sa at det var en viktig klargjøring fra Brøndbo at han mener syke må betale for å være syke.

- Jeg betalte 1,8 millioner i skatt i fjor, og det er i og for seg greit. Men: Jeg klarer ikke jobbe enda mer for å dekke alle disse utgiftene. Jeg mistet motet, fortalte Brøndbo.

Agdestein reagerer svært sterkt på dette.

- Utspillet fra Kjerkol og Sandvik mot Brøndbo er preget av hets og ufine karakteristikker. Dette er meningsterror og mobbing fra Ap. Det synes jeg de burde holde seg for gode til.

- Hva konkret mener du er mobbing og meningsterror?

- De angriper en vanlig innbygger når de går ut slik de gjør og gjør det vanskeligere å ta diskusjonen.

- Men kapitalist, er ikke det et honnørord i Høyre?

- Dette handler om at Bjarne har en bekymring for velferdsstaten. Aps representanter burde heller være litt ydmyke og høre om ikke Bjarne har noen gode poenger.

- Hvilke av velferdsordningene Brøndbo nevner ønsker Høyre selv å kutte i?

- Poenget hans er at i Ap er det umulig å ta debatten, med den nære koblingen til fagbevegelsen. Det er tabu. Vi ønsker å ta debatten i Høyre, selv om heller ikke vi går inn for karensdager.

- Så i Høyre vil Brøndbo kunne snakke om det, men heller ikke dere vil gjøre noe. Er det en fare for at dere skuffer da og at han sklir videre til neste parti?

- Høyre og Ap er de to statsbærende partiene i Norge, så det tviler jeg på. Høyres hovedsak er at vi kan ikke skatte i hjel næringslivet, og det snakker Bjarne om, med stor troverdighet. Han er en god kommunikator. Han har også stor troverdighet når det gjelder å bidra når det gjelder den største utfordringen i vårt velferdssamfunn: At unge dropper ut av arbeidslivet. Han har gitt unge en ny sjanse.

- Fortsatt litt uklart: Hva var det Ap-representantene sa som var meningsterror?

- De brukte for sterke virkemidler, du skal ha stort mot for å tørre å gå inn i de debattene der. I praksis blir det å kneble folk og det ligner meningsterror.