Øygruppa Tarva ligger i Bjugn kommune. Dersom Bjugn slår seg sammen med Åfjord kommune, tar væreier Inge Mikkelhaug på Tarva til orde for en grenseendring, slik at Tarva blir tilbakeført til Ørland kommune, skriver Fosna-Folket.

- Med kommunesenter i Åfjord blir det langt til de lokalpolitiske møtene. Som jeg ser det så blir utkantene i enda større grad utkanter ved sammenslåing, sier Mikkelhaug til avisa.

Men ordførerne sier ja til Fosen kommune.

- Opp i øyrådet

Tarva har 15 fastboende, og ferjesambandet Djupfest – Tarva knytter øysamfunnet til fastlandet. Mikkelhaug sier det blir håpløst for befolkningen på Tarva å delta på møter på ettermiddags- og kveldstid dersom de får kommunesenter i Åfjord, fordi siste ferje går 19.30 på kvelden.

- Dersom ledelsen i Bjugn kommune vil gjennomføre en kommunesammenslåing med Åfjord uten at det arrangeres en folkeavstemning, så vil jeg ta opp spørsmålet om grensejustering i øyrådet. Skulle det derimot bli en lokal folkeavstemning der bjugningene får si sin mening, så tror jeg ikke det blir nødvendig. Da blir det nei til sammenslåing med Åfjord, sier Mikkelhaug, som er én av tre medlemmer i øyrådet.

- Kommunestyret avgjør

Ordfører Ogne Undertun (Ap) i Bjugn kommune skriver i en tekstmelding til Fosna-Folket at han ikke har noen kommentar, og at det er kommunestyret i Bjugn som må mene noe om dette.

Varaordfører Hans Eide (Sp) i Bjugn sammenligner utspillet med det som tidligere i år kom fra innbyggere i Ervika vedrørende grensejustering. Han viser også til at flertallet av velgerne i Ørland i mai sa nei til sammenslåing med Bjugn.