- Her har vi 24 kilometer med oppkjørte skiløyper

foto