foto
Tankbilen har veltet på fylkesvei 30 mellom Rognes og Støren. Foto: grafikk/adresseavisen

Klokken 01.00 natt til fredag ble fylkesvei 30 mellom Rognes og Kotsøy åpnet igjen etter at en tankbil veltet i 10-tiden torsdag. Veien er imidlertid noe innsnevret da det vil foregå arbeid med å rense grunnen der tankbilen veltet.

Det lekket drivstoff fra tanken, som inneholdt om lag 31 000 liter drivstoff. Klokken 21 melder politiet at eksplosjonsfaren er over og at de evakuerte kan returnere til sine hjem.

– Utfordrende tømming

Klokken 21, om lag 7 timer etter at tankbilen veltet, opplyser politiet at hengeren er oppe på hjulene.

– Den er tømt for drivstoff. Nå fortsetter berging av selve vogntoget. Vi har vurdert det slik at eksplosjonsfaren er over i området, og har varslet rådmannen om at de evakuerte kan dra tilbake til sine hjem, sier operasjonsleder Wiktor Pedersen til adressa.no.

Ulykkesgruppa ved Statens vegvesen har torsdag kveld foretatt en befaring på stedet.

Innsatsleder Roger Mogstad forteller til adressa.nos reporter på stedet at tømming av tanken var utfordrende fordi lukene lå opp ned.

Mulig skade på veien

– Det er også en mulig skade på veibanen, og det vil etter all sannsynlighet bli innsenvring på veien og redusert fart når den åpnes igjen. Når veien kan åpnes er fortsatt altfor tidlig å si, sier Mogstad.

Omkjøring er skiltet via fylkesvei 631 gjennom Budal.

Må bore hull i tanken

Fagleder brann Svein Erik Pedersen forteller til adressa.nos reporter på stedet at Børstad transport fra Stjørdal ankom stedet for å bore hull i tankene på hengeren.

– De har også med gravemaskin som fjerner de forurensede massene, sier han.

Innsatspersonell måtte holde en sikkerhetsavstand på 50 meter. Ved hjelp av et eksplosjonsmeter ble det avgjort hvor nært man kunne gå drivstofftankene.

– Hvis verdiene tilsier at det er trygt å være i nærheten, har vi utstyr som ikke lager gnist eller statisk elektrisitet. Da kan vi få laget hull på tankene, forklarte Pedersen.

Den forurensede massen skal fraktes til Heggstadmoen.

– Vi ønsker ikke å ha noe drivstoff ut i elva. Men helt trygg på at det ikke kommer noe forurensning i Gaula kan man jo aldri være. I alle fall ikke når det har rent ut såpass mye drivstoff, sier Pedersen.

Sju boliger evakuert

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 350 meter rundt stedet. I dette området ble personer fra sju boliger evakuert.

Klokken 17 torsdag avholdt politiet og representanter fra kommunen et møte for å informere de evakuerte om situasjonen.

– Vi har nå kontroll over alle som er blitt berørt. Alle har fått tilbud om å overnatte på Støren hotell. Der har de mulighet til å bli frem til området blir frigitt. Personene har også fått mat og drikke, sier ordfører Erlend Lenvik i Midtre-Gauldal kommune til adressa.no.

Frykter for drikkevannet

Tankbilen veltet 50 meter unna en grunnvannskilde som fire husstander er knyttet til.

– Det har lekket drivstoff ut, og vi er bekymret for at kildevannet skal være forurenset, sier Mogstad.

Stein Roar Strand, enhetsleder for teknisk etat i Midtre Gauldal kommune, forteller at de vil hjelpe med vann om kilden er blitt forurenset.

Ifølge innsatslederen er én av tankene, som rommer mellom 4000 og 5000 liter drivstoff, helt tom.

– Problemet er at man vet ikke hvor mye drivstoff som var i tanken. Papirene ligger fortsatt inne i lastebilen. Vi regner med at en del drivstoff har lekket ut, men kan foreløpig ikke si hvor mye, sier Mogstad.

Tankhengeren består ifølge politiet av flere tanker med diesel og én med bensin. Totalt skal tankbilen romme om lag 31 000 liter drivstoff.

Tidligere torsdag opplyste innsatsleder Jomar Sjøhagen at det var lav eksplosjonsfare. Det legges skum på stedet for å sikre at gnister ikke antenner drivstoffet.

Uskadd sjåfør

Sjåføren av tankbilen skal selv ha kommet seg ut av bilen, og er fysisk uskadd.

– Etterforskningen vil gi svar på hendelsesforløpet, sier innsatsleder Sjøhagen.

Innehaver Geir Finseth bekrefter at tankbilen tilhører det oppdalsbaserte firmaet Olje og Energi Trøndelag AS.

– Det går veldig bra med sjåføren, sier han.

foto
Innsatsleder Roger Mogstad forteller at en drikkevannskilde muligens er forurenset. Foto: Frank Lervik
foto
Her ankommer Børstad transport med en tankbil. Planen er å tappe den veltede tankbilen for drivstoff. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN
foto
Innsatsleder Jomar Sjøhagen. Foto: Frank Lervik
foto
Innsatspersonell må holde en sikkerhetsavstand på 50 meter. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN
foto
Oppryddingen vil ta mange timer. Foto: LORNS BJERKAN
foto
Tankbilen ligger like utenfor fylkesvei 30. Foto: GEIR ISLAND
foto
Nødetatene rykket ut til fylkesvei 30 etter melding om tankbil-velt. Foto: GEIR ISLAND
foto
Fylkesvei 30 ble stengt etter hendelsen. Foto: LORNS BJERKAN