Sykehuset frikjent av Helsetilsynet etter uventet dødsfall