315 millioner kroner er summen det offentlige har betalt i husleie til det omstridte konsernet Norinvest. Når det offentlige leier, trenger de ikke sjekke polakkenes arbeidsforhold.