– Når man snakker om å forhindre overvekt, ligger fokus som oftest på å øke den fysiske aktiviteten. Da er det lett å glemme at det ikke bare er fysisk trening som påvirker helsen, påpeker forskeren Koenraad Cuypers.

Han er med på et stort forskningsprosjekt om overvekt, og har undersøkt hvordan ulike faktorer påvirker hvor mye vi veier. Resultatene tyder på at aktiviteter som boklesing og lytting til musikk også kan forhindre overvekt.

Lavterskeltilbud

-Ikke alle mennesker liker å drive med fysisk trening. En kan se på kulturelle aktiviteter som et slags lavterskeltilbud for de som vegrer seg for å begynne med aktivitet i det hele tatt, sier Cuypers til Forskning.no.

Ved hjelp av data fra Ung-HUNT 1995–97 og oppfølging av de samme personene 11 år senere, har forskerne sett på hvilken effekt ungdommenes fritidsaktiviteter hadde på vekten i voksen alder.

Ungdommer som bedrev kulturelle aktiviteter, hadde mindre risiko for overvekt 11 år senere enn sine jevnaldrende som holdt på med sosiale aktiviteter.

Alenetid

I studien var kulturelle aktiviteter definert som aktiviteter man ofte gjør alene, som å lese en bok, høre på musikk, spille et instrument, se på tv eller dvd eller gjøre lekser i mer enn en time.

Sosial aktivitet innebar å besøke venner, få besøk, være ute i over to timer med venner, eller være med på et møte eller trening i en organisasjon eller klubb.

– Stress kan være en medvirkende årsak til overvekt. Rolige aktiviteter som krever konsentrasjon kan dempe effektene av stress, og kan derfor hindre utvikling av stress-overvekt, mener Cuypers.

TV-titting gir ikke overvekt

Han understreker at selv om kulturaktiviteter kan ha en forebyggende effekt, er de trolig ikke nok i seg selv for å komme tilbake til normal vekt.

– En må huske på at fysisk aktivitet også er viktig, blant annet for hjerte- og karsystemet og den mentale helsen.

Litt  overraskende var det at tv-titting ikke var relatert til overvekt. Forskeren mener dette kommer av at tv-en ikke nødvendigvis erstatter andre aktiviteter.

– I vår tid er stress til stede i livet fra en er baby til man blir gammel, noe som ser ut til å ha negativ effekt på fysiologi og metabolisme. Avslapping har en viktig plass etter mental og fysisk anstrengelse, og for noen kan tv-titting være ganske avslappende, forklarer han.

Tenker seg tjukke

Cuypers har også sett på sammenhengen mellom opplevd overvekt og faktisk vekt. Ungdommer som var normalvektige, men følte seg overvektige, hadde større risiko for faktisk å være overvektig 11 år senere.

Forklaringene på dette kan være mange og sammensatte, men også her kan psykososialt stress være en medvirkende faktor. Stress er særlig forbundet med fedme rundt midtpartiet.

Dropper frokost

– Mennesker som stresser kan endre livstil og matvaner, for eksempel la være å spise frokost. Forskning har vist at å droppe dette måltidet henger sammen med overvekt.

I denne delstudien ble 1200 av ungdommene fra Ung-HUNT1 (1995–97) ble fulgt opp igjen etter 11 år. Da var de blitt mellom 24 og 30 år. Halvparten av dem var normalvektige også i voksen alder.

Men 59 prosent av jentene som hadde følt seg tjukke i tenårene, uten at de var det,  nå blitt overvektige etter BMI-skalaen. Til sammenligning var bare 31 prosent av de normalvektige som ikke følte seg overvektige, blitt overvektige.

foto
Å lese bøker eller lytte til musikk i ungdommen bidrar til en sunn kroppsvekt senere i livet. Foto: Agnethe Weisser