Flere partier på Stortinget ber Riksrevisjonen granske Helseplattformen

foto