Bakgrunnen er trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) der forsvar og politi blir utpekt som mulige terrormål.

- Politidirektoratet har vurdert denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser gjeldende bevæpningspraksis som tilstrekkelig, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Følg adressa.no på Facebook

Pistol i fire uker

- Vi har fått en ordre og den følger vi, sier stabssjef Jan Birger Jacobsen ved Nord-Trøndelag politidistrikt.

- Fra tirsdag morgen klokken 08 vil alle polititjenestemenn i vanlig patruljetjeneste bevæpnes med pistol. Dette er en generell bevæpning som foreløpig gjelder frem til 19. desember, sier Jacobsen, som medgir at dette får noen praktiske konsekvenser.

- Patruljene bevæpnes når de er på vakt og ordningen skal evalueres etter hvert. Politidirektoratet vil også gjøre sin egen evaluering, sier stabssjef Jan Birger Jacobsen.

Stabssjefen Torgeir Moholt i Sør-Trøndelag politidistrikt bekrefter anmodningen om bevæpning fra Politidirektoratet og sier de nå vil høste godt av erfaringen fra i sommer da politiet ble bevæpnet etter frykt for et større terrorangrep.

- Mannskapet er godt forberedt, forsikrer Torgeir Moholt.

Rask innsats

Det var Justis- og beredskapsdepartementet som mottok en anmodning fra Politidirektoratet om samtykke til bevæpning.

- For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell. Dermed imøtekommer jeg Politidirektoratets faglige vurdering av behovet for å iverksette tiltak som følge av den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Daglig tjeneste

Departementets samtykke innebærer at uniformert innsatspersonell kan bære pistol i daglig tjeneste. Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære. Politiet vil også fortløpende vurdere tiltak som kan redusere behovet for bevæpning.

foto
Stabssjef Jan Birger Jacobsen har gitt ordre til sine mannskaper om bevæpning fra tirsdag morgen kl 08.00. Foto: LEIF ARNE HOLME