Sjekket 93 trønderprøver for omikron. Nå er resultatene klare

foto