Det innstiller politidirektoratet på.

Se hele lista over Trøndelag lenger ned i teksten.

Kutter mye i hele landet

126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder.

Det kommer fram i den endelige kuttlista i nærpolitireformen. I den siste runden i Politidirektoratet er det bestemt at fire planlagt nedlagte lensmannskontorer likevel skal videreføres. I tillegg blir sju nye tjenestesteder opprettet.

De få påplussingene er også den eneste endringen som er gjort. Det blir altså ingen nedlegginger utover det som allerede er foreslått av politimestrene selv.

Les også lederen "Upopulær, men nødvendig reform"

Halvering i Trøndelag

Humlegård sier de har gjort noen justeringer der det ble litt for langt mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

I Trøndelag vil det bli syv lensmanns- og politistasjonsdistrikter, og 20 tjenestesteder.

Dette blir de nye politidistriktene i Trøndelag, hvis politidirektoratet får viljen sin:

- Namdal politidistrikt

- Innherred politidistrikt

- Fosen lensmansdistrikt

- Værnes lensmannsdistrikt

- Trondheim politistasjonsdistrikt

- Orkdal lensmanssdistrikt

- Gauldal politistasjonsdistrikt

Og dette blir tjenestestedene:

- Namsos politistasjon

- Grong lensmannskontor

- Lierne lensmannskontor

- Nærøy lensmannskontor

- Ørland lensmannskontor

- Åfjord lensmannskontor

- Rissa lensmannskontor

- Steinkjer politistasjon

- Levanger/Verdal lensmannskontor

- Stjørdal lensmannskontor

- Trondheim lufthavn politipost

- Selbu lensmannskontor

- Trondheim sentrum politistasjon

- Heimdal (politistasjon Sør)

- Midtre Gauldal lensmannskontor

- Røros lensmannskontor

- Oppdal lensmannskontor

- Orkdal lensmannskontor

- Hitra lensmannskontor

- Hemne lensmannskontor

Slik ser det ut på kartet:

foto