De siste dagene har vært preget av kaotiske tilstander langs veiene i Trøndelag etter at store mengder nedbør har ført til skred og stengte veier. Kari Øvrelid i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tror vi kan får se de samme problemene i dagene fram mot helga.

- Med mildt vær og regn fra onsdagen kan vi komme i samme situasjon som vi har sett de siste dagene. Den øverste delen av bakken smelter og fylles med vann, og det kan lett løse ut skred som sklir på telen lenger ned i bakken, forklarer Øvrelid, som er regionsjef i NVE i Midt-Norge.

- Trøndelag har mye kvikkleire

Øvrelid sier at Trøndelag er utsatt fordi det finnes store mengder løs jordmasse. Alle områder hvor det ikke er fjell kan i utgangspunktet bli rammet av skredene.

- Vi er mest opptatt av muligheten for kvikkleireskred. De er farlige og går veldig raskt. I områder med kvikkleire kan mindre skred, slik som de vi har sett den siste tiden, være starten på et kvikkleireskred.

NVE følger nøye med på områder med mye kvikkleire og bistår kommunen i tvilstilfeller hvor det kan være mulighet for skred.

- Det er vanskelig å si hvor stor sannsynligheten for slike kvikkleireskred er, men Trøndelag har mye kvikkleire, sier hun.

Følg med på egen eiendom

Øvrelid vil råde folk til å følge med på områder rundt sin egen eiendom.

- Pass på at elver og bekker renner der de skal, og at vannet renner gjennom kulverter og avløp.

Dersom man er bekymret eller oppdager skred som går, bør man si fra til kommunen.