De første fem beboerne i rød sone ved Ørland hovedflystasjon har nå fått et konkret tilbud om innløsing av boligen. Forsvarsbygg har lagt seg på sin opprinnelige takst, som ligger på rundt halvparten av verdien fra støygruppens takstmann.

- En styggedom

- Dette er en styggedom. Nå går det for alvor på helsa løs for folk her ute. Forsvarsbygg kan bare glemme tilbudet. Vi skal ikke betale regningen for den nye kampflybasen, sier Volden.

Støygruppas advokat, Arild Paulsen i Advokatkontoret Simonsen, Vogt og Wiig sier at dette er i strid med det Forsvarsbygg og de støyrammede tidligere har blitt enige om.

Tilliten til Forsvarsbygg er ødelagt

- I mandatet som vi ble enige om står det gjenkjøpsverdien skal ligge til grunn. I dette ligger at grunneierne skal få erstatning som gir de mulighet til å kjøpe «tilsvarende bolig». Et hovedspørsmål er om dette skal vurderes mot ny bolig eller brukte boliger. Det fremgår både av gjeldende rettslige prinsipper og uttrykkelig av det mandat partene har blitt enige om at brukte boliger bare er aktuelt dersom det finnes et tilstrekkelig antall boliger på markedet å velge i. Det er det ikke i dag, sier Paulsen.

Få boliger - selges over takst

Det betyr at tilbudet må gjenspeile hva det koster å innløse en bolig av nyere dato og standard med en tilsvarende. I dag legges det ut svært få brukte boliger til salgs på Ørlandet, og færre vil det bli når presset i markedet for alvor øker.

Dessuten selges de få boligene som er til salgs flere hundre tusen kroner over taksten.

Avviser tilbudene

- Vi ba Forsvarsbygg om å trekke tilbudene og gi nye tilbud i tråd med riktige prinsipper da de første kom og vi så hvor lavt de hadde lagt seg. I stedet kom nye lave tilbud uten at de svarte oss på vår henvendelse. Vi var lovet en reell prosess for inntløsing av boligene. Det har det etter vår mening ikke vært så langt, sier Paulsen.

Han mener det virker som at Forsvarsbygg bevisst kjører løpet med sikte på å la skjønnsretten avgjøre prisen. Han peker på at Forsvarsbygg selv og klare politiske føringer som forutsetter at det skal være en god og reell prosess mot grunneierne med sikte på å finne minnelige løsninger.

- Vi har ennå ikke fått svar på hvorfor de ikke engang har kommentert vårt takstmanns forslag, sier Paulsen.

- Nok boliger å velge i

Direktør i Forsvarsbygg Olaf Dobloug sier de baserer tilbudet sitt på hva det vil koste å kjøpe tilsvarende boliger i Ørland eller Bjugn. Han er ikke overrasket over at de som har fått tilbud ikke er helt fornøyd.

- Nei, vi vet det er en avstand og at vi kan være uenig om nivået.

- De støyrammede sier det verken er nok tilsvarende boliger og at prisen på disse ligger langt over tilbudene, Dobloug?

- Det er ikke vi enig i. Vi har også vurdert både hva prisantydning i markedet er og hva boligene faktisk selges for. Hele prinsippet er at de skal få tilsvarende bolig, det går vi ut fra. Vi mener det er nok boliger til salgs.

- Dere har ikke tatt hensyn til taksten som de støyrammede selv har fått fra sin takstmann, Dobloug?

- I utgangspunktet er det basert på vår egen takst ja, men vi har også sett på motpartens takster. Vi mener også vi har gitt en grei begrunnelse for takstene i vårt tilbud.

- Støygruppen hevder dere styrer bevisst mot skjønnsretten?

Går mot skjønnsretten

Skjønnsretten er et mulig utfall, men det er naturlig at det er kontakt mellom oss først. Vi anser likevel et avtaleskjønn som aktuelt. Vi er ikke forpliktet til å innløse boligen, men å gi et tilbud som det er opp til den enkelte å akseptere.

- Noen sier de nå er nødt til å bo i rød sone til tross for at det er helsefarlig. Synes Forsvarsbygg det er greit?

- Ja, det kan være helsefarlig med maksimalstøyen, men vi har ingen ekspropriasjonsrett.

Dobloug tviler på om Forsvarsbygg klarer å gi tilbud til de 15 første innen 1. juli. De vil nå også jobbe videre og avvente svar på tilbudene. Dersom tilbudene blir avvist, slik det nå ser ut, vil Forsvarsbygg foreslå avtaleskjønn.

- Vi jobber videre med de ti neste, men har ikke avtalt spesifikt dato. Men vi ser at det er viktig for folk å få raske svar. Et eventuelt skjønn vil gi en god pekepinn for nivået for de øvrige som ønsker innløsning av boligene, sier Dobloug.