Vegvesenets spesialister skal beregne hastighet etter spektakulær ulykke