UP-patruljen stanset denne bilen på E6 – ante ugler i mosen