Urolig før nytt IT-system innføres på St. Olav – ber om utsettelse på andre sykehus