Fredag i forrige uke henla Økokrim Kystad-saken på bevisets stilling. I vedtaket om henleggelse har Økokrim valgt å legge frem hittil ukjent bevismateriale som har fremkommet i løpet av etterforskningen.

Tett dialog kvelden før

Her beskriver Økokrim hva som skjedde internt i Ap kvelden før det viktige vedtaket i bygningsrådet 8.april 2015: Staur-partner Rune Olsø og hans nære venn, Ap-topp Geir Waage, utvekslet sms-er og e-poster om innholdet i Aps merknad, og hva som måtte gjøres for at den skulle få flertall dagen etter. Deretter videresendte Waage Olsøs tekstinnspill som sine egne, til tross for kunnskapen han hadde om Olsøs interesser i grønn strek-saken, ifølge Økokrim (Rune Olsø hadde erklært seg inhabil i sakene om grønn strek, red.anm.).

foto
Foto: Faksimile av Økokrims vedtak om henleggelse i Kystad-saken.

Her er er det som skjedde:

7. april 2015, kl. 14.54: Kommualråd Sissel Trønsdal (Ap) sender et forslag til merknad i grønn strek-saken på e-post til gruppeleder Geir Waage, ordfører Rita Ottervik og kommunalråd Eirik Schrøder. Der spør hun om de skal skrive en generell merknad nå og komme tilbake til spesifikke områder senere. Geir Waage, som er i fødselspermisjon, videresender e-posten til Rune Olsø, som befinner seg i London.

foto
Kommunalråd Sissel Trønsdal sendte sitt forslag til merknad til Geir Waage. Han videresendte dette til Rune Olsø, som hadde meldt seg inhabil i saken. Foto: Glen Musk

Kl. 21.48: Rune Olsø sender en e-post til Geir Waage, der Olsø kommer med forslag til endringer i merknaden: «Spesifikt vil merknadsstillerne foreslå å ta ut Kystad, Presthus, Rotvoll, xxx. Merknadsstillerne vil påpeke at dette betyr at områdene ikke skal ha varig vern på en måte som stenger alle muligheter for fremtidig utvikling. Merknadsstillerne vil komme tilbake til de øvrige områdene foreslått i planen ved endelig behandling».

foto

Så starter en SMS-utveksling:

Kl. 23.00: Waage svarer på e-posten han fikk av Trønsdal tidligere på ettermiddagen (svaret går i kopi til Rita Ottervik og Eirik Schrøder). Der skriver han at det er helt koko at områder som Presthus, NTNUs areal overfor Angelltrøa, Rotvoll og Kystad skal gis varig vern. Deretter gjentar han det Olsø skrev i sin e-post en time tidligere, og legger selv til to andre småområder, som Rune Olsø har foreslått at han skal: «Merknadsstillerne mener det derfor vil være nødvendig at enkeltområder som ikke utgjør en del av et større sammenhengende område tas ut av planen før endelig vedtak. Eksempler på slike områder er Kystad, Presthus, Rotvoll, NTNUs areal mlm gamle og nye Jonsvannsveg og restareal vest for Granås gård. Merknadsstillerne vil påpeke at dette betyr at områdene ikke skal ha varig vern på en måte som stenger alle muligheter for fremtidig utvikling. Merknadsstillerne vil komme tilbake til de øvrige områdene foreslått i planen ved behandling».

foto
Ap-topp Geir Waage har tidligere uttalt at han ikke snakket med Olsø om Kystad-saken. Økokrims etterforskning viser imidlertid at Waage var i tett dialog med Olsø kvelden før vedtaket som utløste én million kroner i Kystad-saken. Foto: Mariann Dybdahl

8. april: Rådmannens forslag om grønn strek behandles i bygningsrådet. Ap fremmer en merknad i tråd med forslaget fra Waage, og får flertall for dette sammen med Høyre. Kystad blir dermed tatt ut av forslaget om grønn strek før saken sendes ut på høring.

foto
I rådmannens forslag til grønn strek, var Kystad gitt dette sterke vernet mot fremtidig utbygging. Foto: Grafikk: Marit Bardal

Senere samme dag skriver Rune Olsø en e-post til Proras Terje og Roger Eriksen der han referer vedtaket i bygningsrådet og skriver: «Var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om alle de inneklemte småområdene». Han avslutter slik: «Dermed kan vi gå videre med regulering nå. 1-0 til oss!»

Som følge av bygningsrådets vedtak var vilkårene etter «milepælsbestemmelsen» i avtalen mellom Staur og utbyggerne oppfylt, og 30. april 2015 ble det på vegne av Staur/Olsø fremsatt krav om betaling av første og andre del av det avtalte vederlaget, ifølge Økokrim. Olsøs eget selskap Rokap AS skulle motta 400 000 kroner (eks. moms) av delbetaling to (totalt én million kroner, red.anm.), skriver Økokrim i sin henleggelse. Olsø opplyser til Adresseavisen at han ikke har mottatt noen penger for Kystad-avtalen. Ifølge Staur-eier Østhus er det ikke riktig at Staur inngikk avtale med Olsø om at han skulle få 400.000 kroner av den ene millionen som var knyttet til avtalepunktet om Grønn strek, og kaller dette en «ganske sprø påstand».

Østhus og Olsø har tidligere framholdt overfor Adresseavisen at avtalen ikke ble inngått før 7. mai.

Til sammen to millioner kroner ble utbetalt til Staur før avtalen ble opphevet i august 2016.

foto

I sitt vedtak om henleggelse skriver Økokrim at det må legges til grunn at Ottervik, Trønsdal og Schrøder før møtet i bygningsrådet var ukjent med at Olsø hadde gitt innspill til merknadsteksten. Men: «Noen avtale eller forståelse mellom Olsø og Waage om at resten av partigruppen skulle holdes uvitende om kommunikasjonen dem imellom, kan ikke bevises».

Geir Waage sier i et svar til saken at han mener det er viktig at politikere lytter til alle innspill de får - enten det gjelder reguleringssaker, skolesaker, saker som omhandler eldreomsorgen eller andre ting - fordi retten til å mene og ytre seg er grunnleggende i et demokrati – og sier at dette også gjelder Rune Olsø. Rune Olsø skriver i sitt tilsvar at Økokrim etter en grundig etterforskning har slått fast at det ikke er avdekket lovbrudd, og at heller ikke lovens habilitetsregler er overtrådt. Hans sjef, Staur-eier Bernt Østhus, sier at Staurs forretningsetikk er å gi riktig informasjon og at han ikke har informasjon som tilsier at riktig informasjon ikke er gitt.

LES HELE SAKEN OM ØKOKRIMS NYE OPPLYSNINGER OG TILSVARENE TIL OLSØ, WAAGE OG ØSTHUS I SIN HELHET I DENNE SAKEN.