Den 34 år gamle trønderen ble høsten 2017 dømt i Oslo tingrett for blant annet å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Interessert i terrorrettssaken i tingretten?: Les Adresseavisens dekning her

Han hevder imidlertid at han ikke var involvert i militær tjeneste for IS, men dro til Syria for å hjelpe lokalbefolkningen mot Bashar al-Assad.

Fullstendig anke for begge poster

Trønderen anker begge poster, både skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Det betyr at juryen skal vurdere skyld. Dersom han blir funnet skyldig skal det også utmåles straff.

Han nekter straffskyld på alle punkter, både for deltakelse i terrororganisasjonen IS, og for å ha inngått terrorforbund.

foto
- 34-åringen har anket fordi han er uenig i både de enkelte vurderinger og særlig i resultatet, sier forsvarer Elisabeth Myhre. Bildet er fra da saken ble behandlet i tingretten.

- Han er uenig i tingrettens dom. Han mener den er feil, sier verdalingens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre til Adresseavisen.

Strafferamme på ti år

34-åringen var også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner. Aktor i ankesaken, statsadvokat Frederik Gunnar Ranke, minner om at siden terrorforbund har en strafferamme på ti år, slapp anken derfor automatisk gjennom.

– Det er også slik at deltakelse og forbund henger ganske tett sammen. Det gjør at deltakerposten også ble sluppet igjennom, sier Ranke til NTB.

Mannen ble dømt til sju og et halvt års fengsel i tingretten i november i fjor. Aktor, statsadvokat Kim Sundet, la ned påstand om ni års fengsel.

– Jeg regner med at vi kommer til å påstå det samme. Vi anket ikke dommen, men tok forbehold om at vi kunne nedlegge samme påstand som i tingretten. Årsaken er blant annet at tiltalte er den av dem som har vært tiltalt i disse sakene, som har vært der nede lengst, sier Ranke.

Ifølge statsadvokaten var 34-åringen i IS-kontrollert område i halvannet år og ble domfelt for en deltakerperiode på cirka ett år i IS.

– Andre har vært domfelt for samme periode, men da har halvparten av tiden vært i Norge mens de forberedte turen til Syria. Vi mener det er straffeskjerpende at han har vært der så lenge, samt tidspunktet han reiste på. Han har sett alt det IS har foretatt seg av grusomheter helt fra starten av, sier statsadvokaten til NTB.

Chattemeldinger er viktige

Politiet har beslaglagt nesten 13 000 meldinger fra 34-åringens telefon. I retten vil aktoratet, som består av Ranke og statsadvokat Carl Fredrik Fari, først gå gjennom dette materialet før vitneførselen som gjelder disse bevisene.

LES: Dokumentaren om Abu Mohammed al-Norwiji. Han er trønderen som nå anker terrordommen

– Utover det at vi har stokket litt om på rekkefølgen, vil vi nok legge vekt på det samme som sist. Disse chattene er veldig virkelighetsnære. Vi mener det han forteller om, er viktig, sier Ranke.

Mental ubalanse

Da dommen falt uttalte sakkyndig vitne, Lars Gule til Adresseavisen at retten burde ha tatt hensyn til 34-åringens mentale helse da han reiste til Den islamske stat i desember 2014.

foto
Sakkyndig Lars Gule mener tingretten burde tatt mer hensyn til tiltaltes mentale helse.

- Han var da i såpass ubalanse mentalt, at det i det hele tatt kan reises tvil om han det var en bevisst beslutning han gjorde, uttalte Gule.

I retten kom det frem at verdalingen dro til Syria bare to dager etter at han hadde skrevet seg selv ut fra psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger.

Forsvarer Myhre ønsker ikke å svare på om det er gjort nye prejudisielle observasjoner av verdalingen.

- I tingrettens dom er det ikke i noen utstrekning vurdert hvordan situasjonen hans var før han reiste, og betydningen det hadde for ham, sier hun til Adresseavisen.

34-åringen er uenig i de vurderinger som er gjort.

- Det er viktig å fremheve at han har anket fordi han er uenig i både de enkelte vurderinger og særlig i resultatet, sier Myhre.

Dom i Tyrkia

I tingretten hevdet 34-åringen at han allerede var frifunnet for deltakelse i terrororganisasjonen IS i en domstol i Kilis i Tyrkia. Forsvarerne argumenterte derfor for at det etter all sannsynlighet skal foreligge en frifinnende dom i saken fra Tyrkia.

På spørsmål til forsvarer Myhre om det er noe nytt i saken, svarer hun at det ikke er ønskelig å kommentere sakens enkeltheter, men at dette vil adresseres til domstolen under ankeforhandlingen.

Tre trøndere til Syria

Verdalingen er en av tre trøndere som reiste til Syria. De to første som dro, var et par, en kvinne fra Verdal og en mann fra Levanger. Begge var i 20-årene og hadde konvertert til islam. 34-åringen var en bekjent av paret og dro noe senere. Mannen fra Levanger skal ha blitt drept i Syria. Kvinnens skjebne er ikke kjent, men ifølge PST skal hun være gift på nytt og fått barn. Hennes nye mann skal også ha tilknytning til terrororganisasjonen.

LES HER: I 2015 prøvde Adresseavisen å finne svar. Hvorfor dro tre trønderske konvertitter til IS?

Tiltalte forsvares av advokatene Elisabeth Myhre og Trygve Staff. Retten administreres av lagdommer Eirik Vikanes.

Det er satt av tolv dager til saken, som går for Borgarting lagmannsrett. Siste rettsdag er fredag 29. juni.