Det blir flere mennesker på jorda, og World resources institute regner med at flere går fra fattigdom til middelklasse. Det er helt nødvendig å bruke havet til å skaffe mer mat til menneskene. Sintef har regnet på at Trøndelag om 33 år kan produsere fem ganger flere sjømatmåltider som i dag.