Flere ble evakuert da industribygg brant ned til grunnen

foto