Påskehelga nærmer seg med stormskritt, og mange trøndere trekker over grensa for å nyte høytiden. Den store påskeutfarten gjør at tollvesenet oppbemanner for å hindre at det blir tatt inn ulovlige mengder varer til Norge.

- Trafikken øker i hele Trøndelag i disse dager, og derfor har vi flere på jobb. Vi vil gjennomføre vanlige stikkprøver, samt følge med på kameraer der vi har det, forklarer avdelingsleder for grensekontroll i Midt-Norge, Hilde Pettersen Ruud.

Flere beslag

Hun har ingen formeninger om hvor mye de kommer til å beslaglegge denne påska, men forteller at det smugles mer enn tidligere.

- Vi har ikke gått ut med noen statistikk ennå, men tallene viser foreløpig at det er en økning i antall beslag og mengde vi beslaglegger i første kvartal sammenlignet med fjoråret, sier Pettersen Ruud.

Bøtene

Men hva koster det deg egentlig om du blir stoppet med ulovlige mengder på grensa? I verste fall blir man politianmeldt for smugling, men opp til et visst nivå får man et forenklet forelegg, en form for ei bot.

For at tollvesenet skal kunne utstede et forenklet forelegg må en eventuell overskridelse av kvotegrensene oppdages på stedet. Det vil med andre ord si at det er ved grensepassering, i tollen på en flyplass eller ved ilandstigning fra en ferje fra utlandet man kan få bot. Tollmyndigheten kan likevel forfølge en smugler på såkalte ferske spor, for så å stoppe vedkommende ved et senere tidspunkt. En overskridelse oppdaget ved et senere tidspunkt enn ved grensepassering kan ikke straffes med et forenklet forelegg.

Varene som er ulovlig ført inn i landet beslaglegges også ved utstedelse av et forenklet forelegg. I tabellen under finner du satsene for bøtene:

Inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold over 22 til og med 60 volumprosentForenklet forelegg
Til og med 1 liter400 kroner
Til og med 2 liter800 kroner
Til og med 3 liter1.600 kroner
Til og med 4 liter2.500 kroner
Til og med 5 liter3.400 kroner
Til og med 6 liter4.500 kroner
Til og med 8 liter7.000 kroner
Til og med 10 liter9.500 kroner
Inntil 20 liter drikk med alkoholinnhold over 7 til og med 22 volumprosent
Til og med 2 liter400 kroner
Til og med 4 liter800 kroner
Til og med 6 liter1.600 kroner
Til og med 8 liter2.500 kroner
Til og med 10 liter3.400 kroner
Til og med 12 liter4.500 kroner
Til og med 16 liter7.000 kroner
Til og med 20 liter9.500 kroner
Inntil 100 liter drikk med alkoholinnhold over 2,5 til og med 7 volumprosent
Til og med 10 liter400 kroner
Til og med 20 liter800 kroner
Til og med 30 liter1.600 kroner
Til og med 40 liter2.500 kroner
Til og med 50 liter3.400 kroner
Til og med 60 liter4.500 kroner
Til og med 80 liter7.000 kroner
Til og med 100 liter9.500 kroner
Inntil 2000 sigaretter, sigarillos eller sigarer
Til og med 400400 kroner
Til og med 600800 kroner
Til og med 8001.600 kroner
Til og med 1.0002.500 kroner
Til og med 1.2003.600 kroner
Til og med 1.6006.100 kroner
Til og med 2.0008.600 kroner
Inntil 2000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk
Til og med 500 gram400 kroner
Til og med 750 gram800 kroner
Til og med 1.000 gram1.600 kroner
Til og med 1.250 gram2.500 kroner
Til og med 1.500 gram3.600 kroner
Til og med 2.000 gram6.100 kroner
Inntil 80 kg kjøttvarer
Til og med 10 kg400 kroner
Til og med 20 kg800 kroner
Til og med 30 kg1.600 kroner
Til og med 40 kg2.500 kroner
Til og med 60 kg4.500 kroner
Til og med 80 kg6.500 kroner
Drivstoff
Til og med 100 liter400 kroner
Til og med 200 liter800 kroner
Til og med 400 liter1.600 kroner
Til og med 500 liter2.500 kroner
Til og med 600 liter3.400 kroner
Andre varer av en verdi inntil 20.000 kroner
Til og med 2.800 kroner400 kroner
Til og med 5.000 kroner800 kroner
Til og med 7.500 kroner1.600 kroner
Til og med 10.000 kroner2.500 kroner
Til og med 15.000 kroner4.500 kroner
Til og med 20.000 kroner6.500 kroner