I denne uken ble 20-åringen dømt for å ha hatt seksuell omgang med sin mindreårige kjæreste.

Selv om den seksuelle omgangen ifølge dommen var frivillig, er mannen dømt til to år og seks måneder i fengsel.

Mesteparten av dommen er gjort betinget, og mannen må sone i to måneder.

Tiltalte og fornærmede ble kjent i oktober 2010 gjennom felles kjente. De ble forelsket i hverandre, og ble kort tid etter kjærester. Jenta var den gangen 13 år. Tiltalte var klar over at fornærmede gikk i åttende klasse da de ble sammen.

Innrømte forholdet

Ifølge dommen ble 20-åringen konfrontert med rykter om det seksuelle forholdet med en mindreårig av en politibetjent. Dette skjedde i forbindelse med en trafikkontroll.

Etterforskning av saken ble deretter iverksatt. Tiltalte har i to avhør hos politiet uforbeholdent innrømmet forholdet.

Tiltalte sa i retten denne uken at han hadde seksuell omgang med jenta omtrent ti ganger høsten 2010. Ved bevisvurderingen har retten lagt vekt på tiltaltes erkjennelse, hans forklaring i retten og fornærmedes forklaring i dommeravhør. Tiltalte og fornærmede har i all hovedsak forklart seg likt for retten. Begge har sagt at de var gjensidig forelsket i hverandre.

Lavere straff

Minstestraffen for seksuell omgang med barn under 14 år er tre års fengsel. Vanligvis dømmes lovbrudd av denne typen med fengsel i fire år. Hovedregelen er også at fengselsstraffen skal være ubetinget.

20-åringen fikk imidlertid lavere straff, blant annet fordi han hele tiden har innrømt lovbruddet overfor politiet.

Som forklaring på at store deler av straffen ble gjort betinget, peker dommeren også på at aldersforskjellene på de to bare er fem år og sju måneder, samt at de hadde et kjæresteforhold. «Saken bærer ikke preg av at tiltalte har utøvd noen form for press overfor fornærmede», heter det i dommen.

Allmennpreventivt

Men det vektlegges også at tiltalte som den voksne parten i forholdet hadde ansvaret for det som skjedde, og at allmennpreventive hensyn må veie tungt.

– Jeg har ennå ikke snakket med min klient etter at han fikk forkynt dommen, sier 20-åringens forsvarer Torfinn Svanem.