Etter funn av eksplosiver i strandkanten bisto kystvakta tirsdag ettermiddag politiet i opprydding og ytterligere søk. Onsdag morgen informerer Brynjar Stordal, pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter om at søket er avsluttet og området ryddet.

- Objektene vil ikke bli destruert på stedet. De regnes som transportsikre, og Forsvaret tar de ut av området før en eventuell destruksjon.

Ryddet i fjæra

Stordal informerte tirsdag om at kystvaktskipet Njord opererte ved Børsa etter en bistandsanmodning fra politiet. Skipets personell støttet politiet med å rydde eksplosiver i strandsonen.

- Det har vært et funn av eksplosiver der, og det foregår rydding i fjæra. Njord er rutinemessig på stedet for å søke etter flere eksplosiver samt å håndtere funnene, sa Stordal til Adresseavisen.

Granater med ukjent opprinnelse

Ifølge Stordal er det funnet et ti-talls granater i vannkanten og i vannet. Videre vil Forsvaret levere en rapport til politiet, som deretter skal ta saken videre sammen med forsvarets fagfolk.

- Politiet vil i samråd med forsvaret forsøke å finne ut hvilken tidsperiode granatene stammer fra og hvorfor de er i området. Det er klart at slike objekter ikke skal befinne seg i naturen, sier han.

Søket vil fortsette videre, og forsvaret begynner nå å få oversikt over området. Omfanget på videre søk er enda ikke bestemt.

Forsvaretstalsperson vil ikke ut hvilke typer granater som er funnet og hvilke tidsperiode de tilhører.

- Hvis det er moderne sprenglegemer vil politiet samarbeide med forsvaret for å etterforske hvordan de havnet her, sier Stordal.

Fikk tips

Stordal kan fortelle at det var sivile som først observerte eksplosivene og rapporterte funnet videre.

- I gjennomsnitt får forsvaret og politiet inn én henvendelse hver dag om mulige funn, sier Stordal.

Han oppfordrer til å kontakte politiet med en gang, samt å ikke håndtere eksplosivene selv.