- Det har begynt å rase litt, men det ser ut til at det kan komme et større ras, sier trafikkoperatør Kristin Ekren ved Vegtrafikksentralen.

Veien det er snakk om er riksvei 70. Rasstedet ligger ved Gråura i Sunndal kommune.

Sjekkes søndag morgen

Lørdag kveld er mannskaper fra entreprenøren med ansvar for veistrekningen ute på begge sider av rasområdet. De vurderer situasjonen som utrygg. Veien blir derfor stengt og åpnes tidligst søndag morgen etter at en geolog har vurdert rasfaren i området.

- Det er satt opp skilt og sperring på begge sider. Det vil trolig bli satt opp flere skilt og merket både fra Klett og Dombås etterhvert, sier Ekren.

Omkjøring er nå via E39 eller E135 (Dombås-Åndalsnes).

Bilist oppdaget raset

Klokken 22.51 lørdag kveld meldte Vegtrafikksentralen om at Rv70 mellom Sunndalsøra og Oppdal blir stengt på grunn av rasfare.

- Det var en trafikant som oppdaget at det hadde begynt å rase litt og varslet oss, sier hun

- Hva slags ras er det snakk om?

- Det er snakk om steinras. Men det er mørkt og vanskelig å vurdere hva som kan rase ut nå. Ifølge entreprenøren på stedet er det snakk om et sted som er kjent som rasfarlig og er planlagt rassikret i sommer, sier Ekren.