Hun gikk fra ufør til full jobb. Nå krever Nav 2000 kroner i måneden