Rennebu-politikerne gikk mot kommunedirektøren. Reineier får konsesjon på eiendom i Ilfjellet