– Et viktig steg på veien mot å oppdage alzheimer tidligere