- Forslaget om avtale med dagens rådmann i Leksvik er for lukrativ til at vi kan gå inn for den, sier varaordfører Bjørnar Buhaug (SP).

Kommunesammenslåingen mellom Rissa og Leksvik har blitt en vanskelig sak. Årsaken er at de to kommunene bare trenger én rådmann etter sammenslåingen.

Vanskelig sak

Avtalen med den rådmannen som blir til overs, har blitt vanskelig på mange måter. De to kommunene er enige om at Rissa-rådmannen fortsetter som rådmann i den nye kommunen. Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik blir kommuneadvokat i den nye kommunen.

Sist torsdag vedtok formannskapet å gå videre med en avtale med juristen Dretvik om  lønnet studieperimsjon fra 15. september i år og ut 2017 for at han skal oppdatere seg på jus. Lønnen er, etter det Adresseavisen forstår, nesten en million kroner i året.

Dette skjedde etter at en tidligere avtale fra 2015 var kjent ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Rådmannen gikk opp i lønn og skulle også få 3,7 millioner dersom han sluttet i jobben.

Studiepersmisjon og årslønn på én million

Avtalen ble kjent gjennom Fosna-folket i forbindelse med formannskapsmøtet sist uke. Det har skapt reaksjoner.

- 16 måneders studiepermisjon med full lønn er umulig å akspeptere for oss i Senterpartiet, sier varaordfører Bjørnar Buhaug.

- Avtalen er altfor lukrativ. Det føles ikke rett at han skal få en årslønn på nesten en million kroner for å studere. Avtalen er ikke bra for Leksvik, slår varaordføreren fast.

Ekstraordinært møte

Dermed har formannskapsmedlemmene fått innkalling til ekstraordinært møte tirsdag morgen klokka åtte. Møtet blir holdt for lukkede dører.

Saken har på innkallingen endret navn fra «Dretvik Kai Terje - Søknad om permisjon» til «Permisjonssøknad Rådmann/Konstituering av ny rådmann».

- Dette er en vanskelig sak for oss på mange måter. Derfor trenger vi et nytt møte i formannskapet om samme sak. Vi prøver å gjøre det vi syns er riktig og som gjør at vi kan se innbyggerne i øynene også i framtida, sier varaordfører Buhaug fra Senterpartiet.

- Umulig å få støtte

Han sier det har vært umulig å få støtte i partiet hans for den avtalen som formannskapet innstilte på før helga.

I morgen får formannskapet til behandling et nytt forslag til avtale med rådmannen.

I sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet står det ingen forslag til vedtak. Buhaug sier han velger å fortelle at han ønsker en ny avtale fordi det er viktig med åpenhet i denne saken.

- Mangel på åpenhet rundt denne avtalen har vært et stort problem. Derfor er det viktig å være åpne om hva som skjer framover, sier han.