- Det er et mindre skred som har gått ikke langt ifra, men utenfor kvikkleieresonen. Det er ingen ting som tyder på at raset er utløst av kvikkleire, men vi vil vurdere å sende ut en geotekniker for å se på stedet sammen med kommunen eller grunneier. Det sier Asbjørn Osnes, sjefsingeniør i NVE til Stjørdalens blad.

Overflatevann på stedet har ført til erodering og et lite ras i det som er en nokså bratt skråning. Like ved skråningen står noen uthus eller driftsbygninger, ifølge Osnes.

- Grunneier forteller at det startet mandag, men at det roet seg, sier Osnes.

Tirsdag så de at det hadde gått et lite skred.

- Vi har vært i kontakt med Stjørdal kommune som har vært og sett på stedet, og vi har fått bilder. Vi ser det som lite sannsynlig at det er noen risiko forbundet med dette, sier Osnes.

På stedet mener man å ha observert at det pipler vann ut fra grunnen i skråningen. Skredmasser fyller bekken som har begynt å bli oppdemmet. Noe som medfører at bekken graver og forårsake utrasing.