Vegvesenet mener faregraden for skred og flom er på rødt nivå

foto