Årsaken er uenighet med eier om viktige styringsprinsipper, skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Eier er Helse- og omsorgsdepartementet med statsråd Bent Høie som øverste leder.

Ifølge Helse Midt-Norge skjer avgangen fordi Marthe Styve Holte «opplever at myndighet er redusert og at nødvendig tillit ikke lenger er til stede for å kunne utøve et godt lederskap.»

Holte ble oppnevnt som styreleder for Helse Midt-Norge i desember 2012, og gjenvalgt som leder for en ny toårsperiode tidligere i år.

- En prinsipiell avgjørelse

Holte sier til adressa.no at helseforetakets handlingsrom er blitt redusert.

- Arbeidsvilkårene våre har endret seg. Avgjørelsen om å trekke meg fra stillingen er en prinsipiell avgjørelse som har vært riktig for meg å ta. Jeg kan ikke fortsette når styret blir detaljstyrt, og ikke har den nødvendige tilliten til å utføre de arbeidsoppgaver vi er pålagt, sier Holte til adressa.no.

- Den måten eier har håndtert styret på, er etter min vurdering ikke forenelig med prinsippet for god eierstyring som regjeringen selv har satt.

Holthe ønsker ikke å gå inn på hvilke enkeltsaker som har vært utslagsgivende for hennes beslutning om å trekke seg. Hun sier det viktigste er at de prinsipielle sidene ved saken blir diskutert i det offentlige rom.

- Som styre skal vi ha handlingsrom og mulighet til å fatte beslutninger for de områdene vi har ansvar for.

Nestleder overtar

Tor Harald Haukås, kommuikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, sier at de fikk beskjed i dag om at Holte trekker seg fra sitt verv.

- Det som er gitt ut av informasjon fra oss, er hennes egen begrunnelse på hvorfor hun trekker seg som styreleder. Som administrasjon forholder vi oss til dette, sier Haukås.

- Vi har fremdeles et styre og en fungerende styreleder, påpeker han.

Styrets nestleder, Ola H. Strand, skal fungere som leder fremover.

Haukås sier at de avventer en tilbakemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet på når en ny kandidat til styret skal oppnevnes. Foruten ansatterepresentantene, er det departementet som oppnevner styret.

- Tar det til etterretning

Statsråd Bent Høie befinner seg for tiden i USA. Han har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

I en e-post sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet har Høie imidlertid følgende kommentar til Holtes avgang som styreleder:

- Jeg tar til etterretning at Marthe Styve Holte har besluttet å fratre som styreleder i Helse Midt-Norge RHF. Hun har gjort en god innsats som styreleder i regionen.

- Helse Midt-Norge står foran store oppgaver og viktige beslutninger. Jeg er derfor glad for at nestleder i styret, Ola H. Strand, vil fungere som styreleder. Dette bidrar til god kontinuitet i det videre arbeidet i regionen.

Fokuserer på nytt sykehus

Ola H. Strand sier det er veldig trist at Holte trekker seg.

- Jeg har jobbet med henne siden februar, og har lært henne å kjenne som en dyktig og god styreleder, sier han.

Strand vil ikke kommentere Holtes begrunnelse for å trekke seg fra stillingen.

- Jeg har sagt ja til å gå inn i rollen som styreleder i etterkant av hennes avgjørelse, og jeg legger til grunn at vi skal ha et godt forhold til departementet i det videre arbeidet som skal gjøres.

- En av de viktigste sakene styret arbeider med nå, er å finne en plasseringen for et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. I tillegg har vi trykk på andre saker som for eksempel arbeidet med elektroniske postjournaler.

foto
Helseminister Bent Høie er i USA, og har ikke vært tilgjengelig for kommentarer mandag. I en e-post skriver han at han tar Holtes avgjørelse til etterretning. Foto: NTB SCANPIX
foto
Ola H. Strand tar over som fungerende styreleder etter at Holte har trukket seg fra stillingen styreleder i Helse Midt-Norge. Foto: Glen Musk