Leksvik: Forutsetningen for at permisjonssøknaden skulle innvilges er at den omstridte lønnsavtalen inngått 27.06. 2015 mellom daværende kommuneledelsen og rådmann ikke lenger er gjeldende.

I avtalen skulle Dretvik blant annet få en lønnsøkning, samt beholde rådmannslønn i jobben som kommuneadvokat etter kommunesammenslåingen til Indre Fosen kommune 1. januar 2018. Og dersom han sluttet i jobben, ville han få en etterlønn på 3,7 millioner kroner.

Saken avsluttet

På spørsmål om ordfører Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) er fornøyd med vedtaket, sier han:

- Jeg er glad for at saken nå er avsluttet. Saken har vært vanskelig, og nå har vi løst den, sier Saghaug, som allerede har fått rådmannens signatur på den nye avtalen vedtatt i kommunestyremøtet.

Rådmann Kai Terje Dretvik går ut i permisjon fra torsdag 15. september, og det er nå Rissa-rådmann Vigdis Bolås som blir rådmann også for Leksvik.

På spørsmål om det ble mye debatt rundt spørsmålet om innvilgelse av rådmannspermisjon, svarer ordføreren at saken har engasjert mange.

- Det var en del debatt, men saken gikk for lukkede dører, så jeg kommer ikke til å gjengi innholdet, sier han.

Forslag fra Sp

- Senterpartiet fremmet et alternativt forslag på åtte punkter, hvor det blant annet ble foreslått at et forhandlingsutvalget skulle få mandat til å framforhandle en sluttavtale på inntil seks månedslønner i etterlønn, og ikke 15 måneder som nå. Forslaget fikk ikke flertall, opplyser varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp), som også er fornøyd med at saken nå er avsluttet.

- Vi fremmet det forslaget vi mente var best, men når det ble nedstemt, stiller vi oss bak avtalen som ble vedtatt, sier Buhaug.