Fylkeslegen stusser: - Tatt lang tid å avdekke avgjørende feil

foto