Siste ord om «Fosen-floka» er dermed fortsatt ikke sagt.

- Vi har nå sikret en minimumsløsning på Fosen. Ørland og Bjugn blir slått sammen. Det betyr at Åfjord og Roan også blir en kommune. Men vår beskjed er veldig tydelig; alle de fire kommunene bør nå sette seg sammen og lage en storkommune, sier Venstres André N. Skjelstad.

Venter lettelse og uro

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes fra dagens 428 til 358, mange av disse helt nye.

De foreløpige planene ble lagt frem på en pressekonferansen i Stortinget onsdag morgen.

Mens over 90 har funnet hverandre på egen hånd, er regjeringspartiene Høyre og Frp nå enige med først og fremst Venstre, men også KrF på Stortinget om å slå sammen ytterligere 13 kommuner.

  • Det blir samling til Ytre Namdal kommune, med Vikna, Nærøy, Leka og Bindal.

  • Det blir to nye kommuner på Fosen. Ørland og Bjugn blir slått sammen. Åfjord og Roan har allerede flere vedtak om sammenslåing, også med hverandre.

- Det har vært mye frem og tilbake på begge stedene. Jeg tror at det vil fremstå som en lettelse for mange at stortingsflertallet nå skjærer gjennom, sier Skjelstad – som erkjenner at han selv om han tror det ordner seg, nok også «ser at det det kan bli uro, spesielt i Nord-Trøndelag».

Ønsker Stor-Fosen

Høyres Frank Jenssen sier de nå har lagt på bordet «er en løypemelding, ikke sluttrapport».

Han slutter seg til Skjelstads oppfordring til ordførerne på Fosen om å sette seg ned på nytt.

- Nå vet alle at vi kommer til å slå sammen Ørland og Bjugn. Det betyr at Åfjord og Roan blir en kommune, slik de tidligere har gjort vedtak om. Dersom alle fire, i lys av det vi nå har bestemt, ser at de klarer å lage en kraftfull Stor-Fosen-kommune, er dette noe vi sterkt vil oppfordre til, sier Jenssen

Han legger til at ikke er aktuelt for stortingsflertallet å slå sammen alle fire kommunene nå - uten lokal enighet.

Kampflykommune

Ørland og Bjugn har ved to ulike avstemninger sagt henholdsvis ja og nei til å slå seg sammen. Sist gikk det over ende over uenighet om hvor kommunesenteret skulle plasseres. De to kommunesentrene ligger en drøy mil unna hverandre.

I underlagsdokumentene som Fylkesmannen og regjeringen jar jobbet med, gjøres det klinkende klart at staten sikre milliardsatsingen på ny kampflybase med en sterk kommunestruktur på Fosen.

«… begge (har) sagt ja til sammenslåing, men uenighet rundt bl.a. kommunesenter har gjort at de ikke har kommet fram til en felles løsning. Statlig investering i ny kampflybase på Ørland gjør det nødvendig med en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi som Ørland ikke kan levere alene», skriver regjeringen.

Arnstad: Alle skal få slippe

Senterpartiet har hamret løs på regjeringens kommuneopplegg i flere måneder nå, men hevet onsdag formiddag røsten ytterligere.

Partiet forsikrer nå at hver enkelt kommune skal få snudd sine vedtak om sammenslåing - om partiet kommer i regjeringsposisjon til høsten.

- Alle som har sagt nei lokalt og som nå foreslås sammenslått med tvang skal få mulighet til å få tvangen opphevet. Det gjelder også Ørland-Bjugn, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til Adresseavisen.